28. 07. 2021 Filantropia

Zapojte sa do výzvy a získajte pre školu sadu micro:bitov zadarmo

Radi by ste obohatili hodiny informatiky o nové technológie? Chcete vzbudiť u študentov väčší záujem o informatiku? Zapojte sa do mini výzvy projektu ENTER a získajte pre svoju školu základnú sadu micro:bitov a školenie k nim úplne zadarmo.

Kto môže žiadať o grant?

O grant môžu žiadať učitelia základných a stredných škôl. Podmienkou je, aby škola nevlastnila žiadne sady micro:bitov. Za jednu školu sa môžu prihlásiť max. 2 učitelia. V prípade veľkého záujmu bude za každú prihlásenú školu vybraný jeden učiteľ/učiteľka.

Čo získate:

Základnú sadu micro:bit „Učíme s Hardvérom“ 1 ks v hodnote 36 €:

  • 1x BBC micro:bit verzia 2,
  • 1x USB kábel,
  • 1x držiak na batérie k micro:bitu,
  • 2x AAA batéria,
  • 10x krokosvorkový kábel,
  • 1x LED pásik,
  • 1x reproduktor,
  • 5x LED diódy s rezistormi.

Školenie k práci s micro:bitmi: online, 6 týždňov po 2 hodiny, kombinácia samoštúdia a ZOOM stretnutí. K dispozícii bude viacero termínov, zvyčajne v poobedných hodinách.

Ako sa zapojiť do výzvy?

Do výzvy sa môžete zapojiť vyplnením jednoduchého formulára.

Prihlásiť sa je možné do 31. augusta alebo do naplnenia kapacity. 

Harmonogram:

Záujemcov o školenia a sady micro:bitov budeme kontaktovať v priebehu septembra 2021. Školenia prebehnú na jeseň 2021. Krátky záverečný formulár (spätnú väzbu) spolu s fotkou prezentácie BBC micro:bitu žiakom a žiačkam je potrebné vyplniť do decembra 2021.

Kto bude zabezpečovať školenia?

Školenia bude zabezpečovať SPy o.z. Ich cieľom je poskytovať pomoc a podporu úplným začiatočníkom a ľuďom, ktorí s programovaním začínajú. Spolupracujú so školami a inými vzdelávacími inštitúciami a propagujú programovanie (nezávislé od programovacieho jazyka) u detí a mladých ľudí od čo najskoršieho možného veku. Pre viac informácii ohľadom školení kontaktujte: microbit@pycon.sk.

Čo je to BBC micro:bit?

Je to mikropočítač menší ako mobil. Ide o najjednoduchšie programovateľné teliesko na trhu a je vhodné aj pre úplných začiatočníkov. Dajú sa s ním vytvárať jednoduché hry, merať teplota, ovládať zvuk či svetelnosť iných zariadení. V roku 2016 ho vyvinula televízia BBC na podporu výučby programovania na hodinách informatiky vo Veľkej Británii. Až 90 % žiakov sa po projekte vyjadrilo, že naučiť sa programovať môže naozaj každý. V Dánsku v roku 2018 získali 65 000 kusov micro:bitu takmer všetky školy a v krajinách, kde sa projekty realizovali, žiaci výrazne zlepšili svoje digitálne zručnosti.

Čo povedali o ochutnávke micro:bitov učitelia a učiteľky informatiky:

MINI grant považujem za takú ochutnávku micro:bitov. Vďaka školeniam sme mali možnosť vyskúšať si prácu s nimi a mňa osobne to len utvrdilo v tom, že micro:bity na školu nevyhnutne potrebujeme. Pri prezentácii micro:bitov na hodinách som videla obrovský záujem aj zo strany žiakov, dokonca aj u takých, ktorých doteraz informatika až tak nezaujala. (ZŠ Brehy)

 

V on-line prostredí sa pracovalo bez problémov, ale bez darovanej sady by som si nedokázala prakticky vyskúšať prácu s microbitom. Takže za mňa veľká pomoc. (ZŠ Čáry)

 

Deťom sa to veľmi páči, už trom žiakom rodičia zakúpili vlastné micro:bity. (ZŠ Komenského, Michalovce)

 

Táto výzva je súčasťou projektu ENTER. Telekom sa rozhodol vylepšiť školský systém na Slovensku, špeciálne výučbu informatiky. V spolupráci so SPy a Aj Ty v IT a Nadačným fondom Telekom chce podporovať školy v inovatívnej výučbe digitálnych zručností.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111