Vyhraj stáž v OSN v New Yorku, Ženeve alebo vo Viedni

Zapoj sa do šiesteho ročníka súťaže o najlepšiu esej na tému rozvojovej spolupráce! Prihlasovať sa možeš do štvrtka 30. apríla.

Aj takýto pohľad sa ti môže naskytnúť, ak vyhráš túto súťaž

Rád/a píšeš? Zaujímaš sa o dianie okolo seba? Chceš, aby bolo o tebe počuť? Prihlás sa do súťaže o najlepšiu esej na tému rozvojovej spolupráce. Vyber si jednu z našich tém, napíš esej, pošli nám ju a vyhraj. Čo za to?

 1. cena: 4-týždňová stáž na Stálej misii SR pri OSN v New Yorku, USA 
 2. cena: 4-týždňová stáž na Stálej misii SR pri OSN v Ženeve, Švajčiarsko 
 3. cena: 4-týždňová stáž na Stálej misii SR pri medzinárodných organizáciách (OSN alebo OBSE) vo Viedni, Rakúsko

Zabezpečíme ti tiež ubytovanie, pokryjeme tvoje cestovné náklady a dostaneš aj vreckové (príspevok na stravné).

Ako na to?

1. krok: Zisti, či spĺňaš podmienky

 • Si občanom/občiankou Slovenskej republiky,
 • Si študentom/študentkou ktorejkoľvek slovenskej alebo zahraničnej vysokej školy na bakalárskom, magisterskom alebo inžinierskom stupni štúdia, v dennej alebo externej forme v akademickom roku 2014/2015,
 • Vieš plynule po anglicky slovom i písmom,
 • V predchádzajúcich ročníkoch súťaže si sa neumiestnil/neumiestnila na prvých troch miestach,
 • Prečítaj si podrobné Pravidlá súťaže

2. krok: Vyber si jednu z týchto tém (Ak sa chceš dozvedieť o téme viac, klikni na ňu a stiahni si anotácie.)

 1. ICT and Innovation in Kenya: How can technology help with increasing the employability of the Kenyan youth?
 2. What is the role of the civil society in Ukraine in the context of the current crisis?
 3. Global citizenship: European Year for Development 2015 as a starting point to mobilise people for global development
 4. If I were the director of SlovakAid… 

 3. krok: Naštuduj si čo najviac literatúry k téme, ktorú si si vybral 

 • Každá esej musí obsahovať minimálne päť rôznych bibliografických odkazov na odbornú literatúru.
 • Text z internetového blogu, wikipedia.org, referaty.sk, yahoo answers, atď. sa nepokladá za odborný podklad.
 • Odporúčame využívať ako zdroje akademické články publikované v periodikách a sú tiež prístupné cez Google Scholar.

4. krok: Napíš kvalitnú esej a dodržuj tieto pravidlá:

 • Esej musí byť napísaná v anglickom jazyku v rozsahu 1 200 – 1500 slov
 • Bibliografia a odkazy sa do tohto počtu nepočítajú.
 • Esej musí rešpektovať formálne a citačné kritériá i zásady odkazovania na primárnu a sekundárnu literatúru Súťažiaci si môže zvoliť, ktorú citačnú metódu chce používať.
 • Esej v sebe môže zahŕňať priame citáty s uvedených zdrojom, ktoré musia byť uvedené v úvodzovkách.
 • Každá esej musí obsahovať nasledovné časti: titulok, text eseje, zoznam použitej literatúry.
 • Titulok eseje nie je totožný s vyhlásenými témami esejistickej súťaže, autor musí vymyslieť vlastný titulok.

5. krok: Pošli nám esej najneskôr do 30. apríla spolu s týmito dokumentmi:

6. krok: Čakaj

Po doručení eseje ti najneskôr do 48 hodín príde potvrdzujúci e-mail, že spĺňaš základné kritéria a si zaradený do súťaže. V prípade, že kritéria nesplníš alebo nám niečo bude chýbať, budeme ťa informovať a vyzveme ťa k náprave. Tvoju esej pošleme členom hodnotiacej komisie, ktorí ju budú hodnotiť na základe týchto kritérií:

 • originalita a inovatívnosť spracovania témy
 • argumentácia v spracovaní témy a kvalita eseje
 • úroveň tvojej angličtiny

Tvoju esej bude hodnotiť 5 členov komisie, pričom maximálny počet bodov od jedného člena je 50. Dokopy môžeš získaš maximálne 250 bodov za svoju esej. Ak získaš plný počet 250 bodov, stávaš sa víťazom/ víťazkou. Dobrá správa je, že 250 bodov ešte nikdy nikto nezískal. Je tu priestor práve pre teba.

7. krok - Zisti svoj výsledok a zaraď sa medzi týchto úspešných študentov, ktorí vyhrali v predchádzajúcich ročníkoch...  

1. miesto 2015

2. miesto 2015

3. miesto 2015

Žaneta Sedíleková

1. miesto 2014

Ako prvá sa zúčastnila stáže v New Yorku

Katarína Antalová

2. miesto 2014

Ako prebiehala stáž v Ženeve?

Michal Adam

3. miesto 2014

Čo si myslí o viedenskej OSN?

Mária Sedláková

1.miesto 2013

Stretla sa dokonca aj s Ban Ki-moonom!

Ivana Uličná

2. miesto 2013

Po stáži v OSN išla dobroľníčiť do Kene a vyhrala cenu dobrovoľník roka!

Diana Hulkóová

3. miesto 2013

Vďaka výhre stážovala aj na Zastupiteľskom úrade SR v Paríži

Michal Fiabáne

1.miesto 2012

Rečnil v pléne OSN pred diplomatmi z celého sveta!

  

 

 

 

 

 

 

 

8. krok - Uži si mesiac v najprestížnejšej medzinárodnej organizácii sveta v New Yorku, Ženeve a vo Viedni

Na slávnostnom odovzdávaní cien v júni 2015 si preberieš svoj diplom a dohodneš si termín svojej stáže. Nadácia Pontis ti zabezpečí letenku a ubytovanie a týždeň pred stážou ti pošle aj nejaké vreckové (príspevok na stravné). Následne už len vycestuj a čerpaj nové pracovné skúsenosti.   

Máš otázky? 

Kontaktuj Simonu Gembickú na simona.gembicka@nadaciapontis.sk

 

Súťaž je organizovaná v rámci projektu Nadácie Pontis Globálna univerzita III:  Zavádzanie rozvojových tém do systému univerzitného vzdelávania, ktorý finančne podporila Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) z prostriedkov SlovakAid.

                          

 

Súvisiace články

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky