Pontis Digest

Pontis Digest sa venuje rozvojovej spolupráci

Nadácia Pontis pravidelne vydáva aj časopis, ktorý sa venuje aktuálnym rozvojovým témam. Je určený pre študentov vysokých škôl, akademikov a pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o aktuálne témy v rozvojovej spolupráci.

 

Sociálne inovácie v rozvoji

 

 

 

 

 


Môže byť migrácia užitočná pre rozvoj?

Migračná kríza, ktorá zasiahla európsky kontinent, ovplyvnila fungovanie celého medzinárodného spoločenstva. V súvislosti s jej priebehom je pozornosť mnohokrát upriamená na otázky bezpečnosti či ekonomických vplyvov, ktoré so sebou vlny utečencov prinášajú. Nesmieme však zabúdať na humanitárnu a rozvojovú oblasť, ktorá je bez pochýb prepojená so súčasnými krízovými udalosťami. Jej sústredenie sa prevažne na problematiku zaobchádzania s migrantmi na ich ceste za slobodou mnohokrát nereflektuje skutkovú podstatu vzťahu medzi migráciou a rozvojom. V Pontis Digeste si môžete prečítať rozhovor s Michalom Cenkerom, spolupracovníkom Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe, ktorý tvrdí, že ľudia vnímajú utečencov emocionálne a nie racionálne. Alexandre Polack z Európskej komisie nám porozprával, ako chce Komisia zabezpečiť, aby migrácia pracovala pre rozvoj a rozvoj pre migráciu. Okrem toho v Pontis Digeste nájdete aj ďalšie zaujímavé články. 

Podnikaním k rozvoju 

Jednou z možností, ako sa africký kontinent môže dostať von z chudoby a vzdialiť sa od extrémizmu je cesta podnikania a inovácií. V súčasnosti v Afrike pozorujeme pozitívny trend rozvoja technológií, ktorý je spojený s nárastom malých a stredných biznisov či start-up projektov. V Pontis Digeste vám preto ponúkame príklady úspešných podnikateľských projektov, ktoré na seba pritiahli pozornosť, výzvy, ktoré so sebou táto cesta prináša či odpoveď na otázku ako je trend rozvoja prostredníctvom podnikania udržateľný.

 


Ako vyzerali stáže víťazov esejistickej súťaže v roku 2015?

Víťazkou šiesteho ročníka esejistickej súťaže sa stala 21-ročná študentka medzinárodných vzťahov a politológie Johana Mária Kollárová, ktorá absolvovala mesačnú stáž v OSN v New Yorku. Na druhom mieste a stáž v OSN v Ženeve vyhral Martin Karas, ktorý študuje na Masarykovej univerzite v Brne. Do trojice najlepších sa dostal aj Andreas Fabián, ktorý stážoval v OBSE vo Viedni. Čo zažili počas stáží? Dozviete sa v Pontis Digeste.   

 

 

Konferencia Rozvoj a demokracia vytvorila priestor na hľadanie inovatívnych myšlienok a nových príležitostí pre rozvojovú agendu

Na konferencii sme sa zaoberali témami, ako myslieť na trvalo udržateľný rozvoj, sociálne inovácie pre rozvoj, ako budovať transparentnú občiansku spoločnosť na Ukrajine atď. V Pontis Digeste si môžete prečítať mnoho zaujímavých rozhovorov s rečníkmi konferencie, medzi nimi aj s Mari Kuraishi, spoluzakladateľkou a predsedníčkou GlobalGiving.org, charitatívnej fundraisingovej webovej stránky, ktorá bola založená v roku 2002. 

 

 

Zambia a trvalo udržateľný rozvoj

Zambia, krajina možností, ktorá sa krok za krokom približuje k trvalo udržateľnému rozvoju, aj napriek pozitívnemu ekonomickému rastu, stále čelí mnohým výzvam. V ktorých oblastiach bol zaznamenaný najväčší pokrok a kde naopak badať zlyhanie? V rozhovore s Johanou Paluchovou, odbornou asistentkou zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, sa dočítate o jej osobných skúsenostiach a zážitkoch zo Zambie, a tiež o tom, ako funguje zambijské školstvo a čo všetko by sa aj Slovensko mohlo od neho naučiť. Naopak Mazuba Muchindu z Universtiy of Zambia sa vo svojom článku venuje práve zlyhávaniu krajiny v napĺňaní environmentálnych štandardov, dôvodom tohto zlyhania  ale aj budúcnosti Zambie.   

V Tunisku bojujeme s korupciou

Pred 4 rokmi Fero Pauliny z Aliancie Fair-play inšpiroval zástupcov mimovládnej organizácie I Watch, ktorí začali ocenenie podľa vzoru Bielej vrany udeľovať aj v Tunisku. Skupina mladých Tunisanov z I Watch prišla na Slovensko na študijnú cestu v rámci projektu Nadácie Pontis Budovanie partnerstiev pre demokraciu v Tunisku. Čítajte viac v Pontis Digeste. 

 

 

Prečo investujeme do mladých ľudí v Keni? 

Vedeli ste, že jedna žena v Keni porodí v priemere štyri deti a kenská populácia rastie minimálne o 2,7 % ročne? S hospodárskym rastom 5,5 %, je síce Keňa jednou z najvýkonnejších ekonomík v regióne, no predsa stojí pred výzvou, ako docieliť, aby jej ekonomika rástla rovnakým tempom, ako rastie aj jej populácia. Jeden z návodov ponúka David Ogiga, projektový manažér Kasigau Wildlife Trust v úvodnom príspevku Pontis Digestu. V Pontis Digeste si môžete prečítať rozhovor s absolventom jednej zo škôl, na ktorej prebieha projekt Nadácie Pontis aj jeho učiteľom. Okrem toho sa dozviete, čo dáva spolupráca slovenským a kenským stredným školám. Nadácia Pontis spúšťa adopcie kenských cvičných firiem slovenskými podnikateľmi, školami či živnostníkmi. Ak sa o tomto projekte chcete dozvedieť viac, prečítajte si Pontis Digest. 

 

Čo náš čaká v Európskom roku rozvoja 2015

V prvom vydaní Pontis Digestu v roku 2015 sme sa venovali téme Európskeho roka rozvoja 2015. Nájdete v ňom úvodník od Miroslava Lajčáka, podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, podľa ktorého je Európsky rok rozvoja pre Slovensko príležitos­ťou ako dostať aktivity rozvojovej spolupráce bližšie k širokej verejnosti a prekonať niektoré bariéry, ktoré bránia lepšiemu pochopeniu zmyslu a významu pomoci Slovenska iným krajinám. V rozhovore s Mariánom Čaučíkom, ambasádorom Európskeho roka rozvoja, sa môžete dočítať aj o tom, že v súčasnej zložitej bezpečnostnej situácii vzrastá význam medzinárodnej pomoci v nevojenskej sfére. Jednou z aktuálnych tém Európskeho roka rozvoja je aj koherencia politík, o ktorej píše Andrea Girmanová, projektová koordinátorka Platformy MVRO. V Pontis Digeste sa dočítate aj o tom, aké aktivity a podujatia nás čakajú počas Európskeho roka rozvoja.  

 Súťaž o najlepšiu esej: Študenti môžu vyhrať stáž v OSN v New Yorku, Ženeve a vo Viedni

V šiestom vydaní Pontis Digest sa dočítate o víťazoch 5. ročníka súťaže o najlepšiu esej, ktorí v septembri absolvovali mesačné stáže v OSN. Nájdete v ňom rozhovor so Žanetou Sedílekovou, ktorá vyhrala prvé miesto a vrátila sa zo stáže z New Yorku, s Katarínou Antalovou, ktorá obsadila druhé miesto a stážovala v OSN v Ženeve a Michalom Adamom, ktorý získal tretie miesto v súťaži a absolvoval stáž v OSN vo Viedni. Od všetkých troch študentov si môžete prečítať aj ich vlastné postrehy so stáže, ktoré zhrnuli v samostatných článkoch. Na poslednej strane Pontis Digestu si prečítate vyjadrenia víťazov súťaže z predošlých ročníkov, ktorí hovoria o tom, čo im súťaž dala.

 

 

Konferencia Rozvoj a demokracia hostila zaujímavých rečníkov

V piatom vydaní Pontis Digest nájdete rozhovory s Petrom Hulényim, riaditeľom Odboru rozvojovej a humanitárnej spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, s Ingrid Brockovou stála predstaviteľka SR pri OECD, Melissa Whellams z Avanzar Consulting, Melina Heinrich zVýboru donorov pre rozvoj podnikania, s Jerzym Pomianowskim z European Endowment for Democracy ale aj s Krzysztofom Stanowskim zo Solidarity Fund PL. 

 

 

 

 Tunisko: Budovanie partnerstiev pre demokraciu

Vo štvrtom vydaní Pontis Digest, diskutujeme o súčasnom politickom ako aj o sociálno-ekonomickom rozvoji v Tunisku s Djordjem Todorovicom, riaditeľom kancelárie Medzinárodného republikánskeho inštitútu v Tunisku. Na aktivity občianskej spoločnosti sme sa opýtali Mouheba Garoua, výkonného riaditeľa našej partnerskej organizácie, I Watch Tunisko. Okrem toho v tomto vydaní nájdete aj článok o tom, ako vníma tuniská mládež participatívnu demokraciu. Na záver sa dočítate o miestnych advokačných aktivitách a o iniciatívach občianskej spoločnosti v rôznych oblastiach Tuniska.

 

 

Program pre mladých výskumných pracovníkov - skvelá príležitosť? 

V treťom vydaní Pontis Digestu sme predstavili program pre mladých výskumných pracovníkov, ktorí je skvelou príležitosťou pre mladých ľudí získať cenné pracovné skúsenosti.  Šestica mladých výskumníkov z Macedónska a Kosova absovovalo stáže  na Slovensku, v Maďarsku a v Českej republike, kde získali bezprostredné skúsenosti s úspešnými prípadmi transformačného procesu a zapojenia občianskej spoločnosti do tvorby politiky. V Pontis Digeste nájdete článok od Lenky Bučkovej z Medzinárodného vyšehradského fondu, v ktorom sa dozviete o štipendijných programov pre mladých ľudí. Z rozhovoru s Elenou Anchevskou, ktorá stážovala v organizácii Nőkép v Maďarsku, sa dočítate, ako jej stáž zmenila jej život. Ďalej v Pontis Digeste nájdete články od Arty Uky a Aleksandry Zhivkovikj, ktoré boli tiež súčasťou tohto programu a stážovali na Slovensku a v Česku.
 

 Venovali sme sa 10. výročiu SlovakAid

V prvom čísle Pontis Digestu sme sa venovali konferencii 10 rokov SlovakAid: Vízia rozvojovej spolupráce v meniacom sa svete. Nájdete v ňom rozhovory s podpredsedom vlády a ministrom zahraničných a európskych záležitostí Miroslavom Lajčákom, eurokomisárom pre rozvoj Andrisom Piebalgsom, kenskou ministerkou zahraničných vecí a obchodu Aminou C. Mohamed a mnohými ďalšími. 
 
 
 
 


Ako budú vyzerať nové rozvojové ciele po roku 2015?

V druhom čísle Pontis Digestu sme sa venovali globálnej rozvojovej agende. Miléniové rozvojové ciele, ktoré boli prijaté v roku 2000 majú nadobudnúť nový charakter v podobe tzv. udržateľných rozvojových cieľov (sustainable development goals). Ako budú tieto nové ciele vyzerať a na čo sa budú zameriavať? Odpoveď hľadali Juraj Mesík, profesor na Palackého univerzite v Olomouci, Jakub Šimek, programový manažér Nadácie Pontis, Tomáš Profant, doktorand na Viedenskej univerzite a Karla Wursterová, riaditeľka Medzinárodného vyšehradského fondu. 
 
 
 
 

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky