Axa Nadačný fond v roku 2020 zameral svoje aktivity na zmenu vzdelávania zdola a podporil šírenie inovatívnych vzdelávacích prístupov do škôl. Fond pomohol vyhľadať inovatívne vzdelávacie prístupy, prepájať ich so vzdelávacou komunitou, pomôcť im s efektívnym nastavením stratégií a podporiť ich pri šírení do škôl po celom Slovensku.

Na tieto aktivity sme v rámci Nadačného fondu AXA v Nadácii Pontis použili v roku 2020 13 276,21 Eur, z čoho 13 162,04 Eur pochádzalo z podielu dane spoločnosti AXA a 114,17 Eur bolo darom od firmy. Administrácia fondu predstavovala 2 855,43 Eur.

Nadačný fond podporil

Vďaka podpore Axa Nadačného fondu bol v roku 2020 zrealizovaný prvý online EDUcamp, na ktorom vybraným projektom radili odborníci a odborníčky z biznisu, vzdelávania a sledovania dopadu. Známy formát zo startupového prostredia, tzv. bootcamp bol prispôsobený potrebám organizácií z oblasti vzdelávania. Cieľom bolo nájsť spôsoby, ako ich vzdelávacie prístupy šíriť do ďalších škôl.

Po EDUcampe nasledoval EDUakcelerátor, čo je 3-mesačný mentoringovo-vzdelávací program s individuálnym mentorom a prístupom k inšpiratívnym vzdelávacím aktivitám. Akcelerátor pomohol napríklad organizácii OpenLab. Ich zámerom je rozšíriť vzdelávací nástroj OpenAcademy medzi učiteľov stredných odborných škôl a gymnázií so zameraním na technologické predmety a informatiku. Hľadajú prepojenia medzi OpenAcademy a štátnym vzdelávacím programom, pripravujú komunikačnú kampaň pre učiteľov a realizujú prvé školenia učiteľov pre vývoj aplikácií a hier.

Kompletnú správu o darcovských aktivitách nadačného fondu v roku 2020 si môžete prečítať tu.

Nadačný fond AXA v Nadácii Pontis v roku 2019 realizoval ôsmy ročník grantového programu s názvom Inovátor 2019, ktorého cieľom bolo, ako po minulé roky, podporiť mladé slovenské talenty vo vede a výskume. Novinkou oproti minulým rokom bolo, že boli podporení aj školitelia úspešných projektov, aby sa tak dosiahla väčšia prepojenosť medzi študentom a pedagógom a vyššia kvalita výstupov projektu. Celkovo bolo podporených 13 projektov v sume 30 000 eur.

V tomto roku sme v nadačnom fonde pracovali so sumou 26 245,09 eur, z čoho 22 580,92 eur pochádzalo z podielu dane spoločnosti AXA a 3 664,17 eur bolo darom od firmy.

Kompletnú správu o darcovských aktivitách nadačného fondu v roku 2019 si môžete prečítať tu.

V roku 2018 bol vyhlásený už siedmy ročník úspešného grantového kola – AXA Inovátor 2018, ktorého cieľom bolo podporiť mladé slovenské inovátorské a vedecké kapacity. Medzi podporenými projektami boli napríklad: vývoj náhrady titánových ortopedických implantátov novým typom biomateriálu, vytlačeným na 3D tlačiarni a upraveným pre kontakt s ľudským telom, alebo vývoj rýchlej, bezzápachovej a na pomôcky nenáročnej prípravy kostných anatomických pomôcok pre štúdium veteriny. Spolu 20 inovatívnych projektov a ich autorov podporil AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis sumou 30 000 eur.

V nadačnom fonde AXA sme v roku 2018 hospodárili so sumou 36 587,96 eur, z toho 25 679,45 eur pochádzalo z podielu dane spoločnosti AXA a 10 908,51 eur bolo darom od firmy. Administrácia fondu predstavovala 3 081,53 eur.

Zoznam podporených projektov z nadačného fondu v roku 2018 si môžete pozrieť tu.

V rámci aktivít Nadačného fondu AXA nadačného fondu v Nadácii Pontis sme v roku 2017 prerozdelili  28 197,84 Eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov spoločnosti AXA – formou daru alebo formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej osoby. Samostatnú položku tvoril poplatok AXA za administráciu Fondu vo výške 3 893,13 Eur.

Celkovo sme finančné prostriedky prerozdelili najmä na granty na podporu mladých talentov – tie predstavovali 86 % objemu použitých finančných prostriedkov. 14 % z celkového rozpočtu nadačného fondu boli určené na správu a manažment nadačného fondu (najmä na mzdy a drobné prevádzkové náklady). V roku 2017 neboli žiadne finančné prostriedky použité na komunikáciu a propagáciu grantových programov.

Zoznam všetkých podporených projektov.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram