Relevans

Názov advokátskej kancelárie: Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

Webstránka: www.relevans.sk

Advokátska kancelária RELEVANS patrí medzi popredné advokátske kancelárie pôsobiace na území Slovenskej republiky od roku 2011. Poskytuje vysoko kvalitné právne služby a pre svojich klientov je dlhodobým, svojím tímom mimoriadne silným a spoľahlivým partnerom.

Asociovaní advokáti a koncipienti pracujú tímovo v špecializovaných divíziách a oddeleniach, čo vedie k vhodnej organizácii, maximálnej efektivite vykonávanej práce a predovšetkým k nadobudnutiu hlbokých znalostí a zručností v jednotlivých oblastiach pôsobenia kancelárie. Uvedené následne často oceňujú klienti RELEVANS ako vhodný spôsob pomoci pre úspešnú realizáciu ich potrieb, cieľov a vízií.

Dobrovoľnícke aktivity a zodpovedné podnikanie

RELEVANS si uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť a snaží sa povedomie o nej budovať aj u svojich zamestnancov. Niekoľkokrát do roka kancelária organizuje zbierku šatstva pre ľudí bez domova alebo pre vybrané rodiny, ktoré túto pomoc potrebujú.  Kancelária taktiež podnecuje zamestnancov k zodpovednému správaniu voči prírode, a to predovšetkým v priestoroch kancelárie zavedením separačných košov, výmenou plastových fliaš za sklenené, znižovaním spotreby papiera pri tlači a mnoho iných krokov s presvedčením, že si tieto návyky prenesú aj do osobného života.

Každoročne finančne podporuje vybrané neziskové organizácie.

Svoju solidaritu vyjadrila aj v rámci pomoci pri vojne na Ukrajine poskytnutím bezplatnej právnej pomoci a finančnej podpory pre vybrané organizácie.

PRO BONO

RELEVANS sa v rámci pro bono služieb venuje predovšetkým ochrane súkromia detí, ochrane rodiny, ochrane osobnosti, rodinnému právu a ochrane práv voči neoprávneným krokom zo strany poisťovní. Klientov pre služby pro bono si dôkladne vyberá s prihliadnutím na časovú vyťaženosť svojich advokátov, aby tak mohla zabezpečiť maximálne nasadenie, aké poskytuje všetkým svojim klientom.

RELEVANS poskytuje svojim klientom pro bono služby v rozsahu 900 až 1000 hodín ročne.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111