Pomôžte propagovať Klub detskej nádeje

Konzultujte propagáciu Klubu detskej nádeje. Pomôžte vyhodnotiť, ktoré z foriem propagácie, sú efektívne a poraďte ako postupovať ďalej.

O organizácii
Cieľom našej práce je pomoc deťom, ktoré sú dlhodobo hospitalizované na oddeleniach DFNsP Kramáre. Pomoc spočíva najmä v návštevách oddelení, počas ktorých sa snažíme malým pacientom skrátiť a spríjemniť čas mimo domova. Organizujeme taktiež letné a zimné tábory pre deti (onkotábory, kardiotábory), ktoré v minulosti prekonali alebo sa stále liečia na onko alebo kardioochorenie. V predvianočnom čase organizujeme Mikuláša, kedy dobrovoľníci chodia v kostýmoch po oddeleniach, rozdávajú deťom sladkosti, hrajú sa s nimi. Hudobníci sprevádzajú dobrovoľníkov po oddeleniach. Raz ročne organizujeme benefičný koncert. Je to spôsob, ako poďakovať sponzorom, osloviť nových ľudí a zviditeľniť myšlienku Klubu detskej nádeje.

Východisková situácia
Propagáciu Klubu detskej nádeje robíme na základe vlastných vedomostí a skúseností, radi by sme sa však inšpirovali skúseným dobrovoľníkom, aby boli naše snahy efektívnejšie.

Dobrovoľnícke zadanie
Konzultácie o propagácii Klubu detskej nádeje. Chceli by sme, aby nám dobrovoľník poradil, akými formami a spôsobmi by sme sa mohli zviditeľniť, dať vedieť verejnosti o našej činnosti a získať nových členov.

Očakávaný výsledok spolupráce
Očakávame, že nám dobrovoľník pomôže vyhodnotiť, ktoré z foriem propagácie, ktoré používame, sú efektívne, ktoré neefektívne a poradí ako postupovať ďalej.

Profil dobrovoľníka
skúsenosti v oblasti propagácie

Rozsah práce
Jedno 2-3 hodinové stretnutie, prípadne následná komunikácia mailom. Dobrovoľníkovi poskytneme všetky relevantné podklady.

Partner
Klub detskej nádeje

Miesto realizácie
Sasinkova 2, 81372   Bratislava

Termín
dohodou

PRIHLÁSTE SA!

 

Súvisiace články

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky