Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)

Nové nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov nadobudne účinnosť už čoskoro. Zorganizovali sme ešte jeden Pro Bono Tréning.

V máji 2018 vstúpi do platnosti nové nariadenie EÚ s názvom GDPR (General Data Protection Regulation). Nariadenie upravuje spracovanie osobných údajov firmami, ale aj neziskovkami a nastavuje prísnejšie pravidlá pre ochranu dotknutých osôb.

Cieľom školenia je priblížiť vám toto nariadenie tak, aby ste vedeli nové pravidlá efektívne aplikovať v praxi a zorientovať sa v pripravovaných zmenách. Kvôli veľkému záujmu zo strany organizácii sme sa rozhodli po 2 februárových tréningoch zorganizovať ešte jeden v máji. Momentálne je tréning naplnený, môžete sa však príhlásiť ako náhradníci. 

Dátum: štvrtok 24.5.2018

Čas: 9:00 – 15:00

Miesto: Squire Patton Boggs, Zochová 5, Bratislava

Školitelia: Tatiana Prokopová a Stanislav Ďurica

Kapacita: 15 miest

Profily školiteľov

Tatiana Prokopová

Tatiana Prokopová je riadiacou partnerkou v medzinárodnej advokátskej kancelárii Squire Patton Boggs. Tatiana má dlhoročné skúsenosti v právnom poradenstve v oblasti práva obchodných spoločností, zlúčení a akvizícií, práva týkajúceho sa nehnuteľností a výstavby, ako aj v zastupovaní klientov v  súdnych sporoch a v oblasti ochrany osobných údajov. Tatianine korporátne skúsenosti zahŕňajú zastupovanie zahraničných investorov a slovenských spoločností pri akvizíciách, investíciách a stiahnutí investícií v strednej a východnej Európe. V oblasti ochrany osobných údajov má skúsenosti s poradenstvom ohľadom cezhraničného prenosu osobných údajov a dodržiavania súvisiacich zásad tzv. compliance. Medzi jej skúsenosti patrí zastupovanie realitných investorov, finančné inštitúcie, poradenstvo v arbitrážach a regulačných otázkach pre klientov ako sú Ministerstvo financií Slovenskej republiky, MCI.TechVentures Fund, Pod vŕškami, a.s., CSOB banka/KBC Bank NV, U.S. Embassy, First Title Insurance Plc., General Electric, TESCO STORES SR, a.s., Low & Bonar Slovakia, a.s., 1. garantovaná a.s. Tatiana napísala viacero článkov z oblasti práva nehnuteľností a medzinárodných zabezpečených transakcií. Tatiana je oprávnená na výkon funkcie zodpovednej osoby (tzv. „Data Protection Officer“) v zmysle zákona č. 122/2003 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Právnický titul získala v roku 1999 na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Stanislav Ďurica

Stanislav Ďurica sa špecializuje na poskytovanie právneho poradenstva najmä v oblasti pracovného práva, práva obchodných spoločností, sporovej agendy (súdnej agendy ako aj arbitráží) a v oblasti práva duševného vlastníctva. Stanislav poskytuje poradenstvo slovenským a zahraničným medzinárodným spoločnostiam ohľadom všetkých oblastí individuálneho pracovného práva, predovšetkým procesu výberu zamestnancov, personálnej reorganizácie, personálnych aspektov transakcií, prevodov zamestnancov, opatrení týkajúcich sa zmeny pozície, ako aj ukončovania pracovného pomeru a riešenia súvisiacich sporov (hlavne v prípade top manažmentu). Taktiež má skúsenosti s poskytovaním poradenstva klientom pri súdnych sporov a arbitrážach vrátane medzinárodných konaní. Podieľal sa na množstve veľkých due diligence procesov na Slovensku a pripravil a zrevidoval veľké množstvo právnych dokumentov, analýz a právnych posudkov. Okrem toho poskytoval poradenstvo zahraničným medzinárodným spoločnostiam ohľadom všetkých oblastí práva priemyselného vlastníctva, predovšetkým ochranných známok, nekalej súťaže, obchodného tajomstva, obchodného mena a ochrany dobrého mena právnických osôb, najmä pri konaniach a sporoch pred príslušnými orgánmi verejnej moci SR, ako aj pred orgánmi a súdmi EÚ, pri transakciách, zápisoch, námietkových konaniach, výmazoch, licenciách a iných záležitostiach týkajúcich sa práva duševného vlastníctva na Slovensku, vrátane sporov a ich urovnaní v súvislosti s nekalou súťažou a porušením práv duševného vlastníctva. Pred nástupom do firmy Stanislav pôsobil viac ako 12 rokov na pozícii pridruženého právnika pre najväčšiu slovenskú advokátsku kanceláriu. Právnický titul získal v roku 2003 na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2004 získal titul JUDr. Na Univerzite Mateja Bela.

 

Prihlasovací formulár

Kapacita tréningu je v tejto chvíli naplnená. V prípade vážneho záujmu sa môžete prihlásiť ako náhradník. 

 

Pro Bono partner tohto školenia

 

Organizátor aktivity Pro Bono Tréningy

 

Partner aktivity Pro Bono Tréningy

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky