Pre médiá

Pre médiá

ODBORNÍCI NA TÉMY

 Zodpovedné podnikanie

Michal Kišša

programový riaditeľ

0917 429 985
michal.kissa@nadaciapontis.sk

Michal vedie pilier zodpovedného podnikania a je výkonným riaditeľom združenia zodpovedných firiem Busines Leaders Forum. Je certifikovaným trénerom na GRI Training Course a má na starosti aj auditovanie správ o zodpovednom podnikaní pomocou Smerníc GRI.

✓ Vzdelávanie

Norbert Maur

senior programový manažér

0918 778 780
norbert.maur@nadaciapontis.sk

Norbert vedie tím, ktorý rieši zmenu vzdelávania na Slovensku. Má na starosti program Generácia 3.0, ktorý pomáha šíriť overené vzdelávacie prístupy na Slovensku. Zodpovedá za odborné vedenie programu, celkový manažment aktivít a koordináciu zapojených stakeholderov.

✓ Transparentnosť

Radana Deščíková

senior programová manažérka

0918 580 097
radana.descikova@nadaciapontis.sk

Radana vedie tím boja proti korupcii. Zodpovedá za manažment Fondu pre transparentné Slovensko a každoročne pripravuje správu o stave neziskového sektora na Slovensku. Zaujíma ju téma boja proti korupcii, transparentnosti, efektívne využívanie verejných zdrojov, protikorupčné nástroje a tvorba verených politík.

✓ Inklúzia

Dominika Horňáková

senior programová manažérka

0917 260 899
dominika.hornakova@nadaciapontis.sk

Dominika vedie tím inklúzie, ktorý koordinuje nadačné fondy Slovak Telekom, Slovenských elektrární, Mercedes, dm drogerie markt, Philip Morris, Poisťovne SLSP a Arriva.

TLAČOVÉ SPRÁVY

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram