08. 07. 2015 Zodpovedné podnikanie

31 rád a tipov ako posilniť udržateľnosť v dodávateľských reťazcoch

Inšpirujte sa skúsenosťami lídrov a ich overenými postupmi v dodávateľskom reťazci, ktoré zvyšujú prosperitu ich firiem.

©Tim Henshall/Flickr.com

Dodávateľské reťazce sú životne dôležité nielen pre každý podnik, ale aj pre ekonomiku ako celok. Rozhodnutia ohľadom výberu dodávateľov, koncepcia a riadenie dodávateľských reťazcov zohrávajú kľúčovú úlohu nielen pre rast konkurencieschopnosti spoločnosti, ale aj pre hospodársky rozvoj krajiny a ochranu životného prostredia. V tom smere sú hlavnými výzvami najmä zavádzanie nových, energeticky menej náročných technológií, znižovanie škodlivých emisií oxidu uhličitého či zaistenie bezpečnosti pri práci. Aké sú hlavné prínosy udržateľných dodávateľských riešení?

Trojitá výhoda

Túto problematiku sa pokúsilo vyriešiť World Economic Forum v spolupráci s organizáciou Accenture. Ich finálna správa s názvom Beyond Supply Chain – Empowering Responsible Value Chains identifikuje 31 osvedčených postupov v rámci dodávateľských reťazcov, ktoré na základe výskumu vo viacerých veľkých spoločnostiach priniesli tri základné výhody:

  • Obchodné – zvýšenie výnosov o 5 až 20 %, zníženie firemných nákladov o 9 až 16 %, nárast hodnoty značky o 15 až 30 % a tiež významné zníženie podnikateľského rizika.
  • Sociálne – zlepšenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti a tiež pracovných štandardov (mzdy).
  • Environmentálne – zníženie uhlíkovej stopy o 13 až 22 %.

Táto tzv. trojitá výhoda sa týka celého životného cyklu výrobku počnúc návrhom produktového dizajnu, pokračujúc zásobovaním, výrobou, distribúciou a nakoniec predajom konečnému spotrebiteľovi.

Udržateľné dodávateľské riešenia sú tiež podporované zvyšujúcou sa citlivosťou spotrebiteľov (najmä mladých zákazníkov) na problematiku udržateľnosti a rastom tlaku regulačného prostredia a mimovládnych organizácií na transparentnosť firiem. Do popredia sa dostávajú aj revolučné iniciatívy zamerané na redukciu odpadov a efektívne využívanie vzácnych zdrojov.

Udržateľnosť na 31 spôsobov

Medzi overené praktiky v dodávateľskom reťazci na základe správy Beyond Supply Chain – Empowering Responsible Value Chains možno zaradiť napríklad redukciu hmotnosti a veľkosti baliacich materiálov, produktový dizajn orientovaný na recykláciu, zásobovanie malými dodávateľmi, využívanie alternatívnych palív, väčšiu decentralizáciu distribučnej siete, zdieľanie distribučných zariadení s partnerskou firmou kombináciou vozidiel s rôznou povolenou záťažou, férové mzdy, vysoké bezpečnostné štandardy a mnohé ďalšie. Podľa portálu Environmental Leader implementáciou zodpovedných postupov v dodávateľských reťazcoch zvýšilo svoje výnosy a znížilo náklady až 25 firiem, medzi ktoré možno zaradiť i spoločnosti Nestlé a SAB Miller.

Dodávateľské riešenie a lá Nestlé

Pre dosiahnutie vlastnej trojitej výhody si spoločnosť Nestlé zvolila pomerne neobvyklú cestu k úspechu, a to spoluprácu s konkurenčnou firmou. Prostredníctvom horizontálnej spolupráce s firmou PepsiCo, ktorá spočívala v previazaní časti dodávateľského reťazca chladených a čerstvých výrobkov na belgickom trhu, sa Nestlé podarilo znížiť prepravné náklady až o 44 %. Ako je to možné? Pomocou previazania procesu skladovania, balenia a synchronizácie zásielok s konkurenčnou firmou sa podarilo nielen vyriešiť problém nízkej obsadenosti nákladných vozidiel, ale tiež využiť prienik maloobchodných zákazníkov. Medzi ďalšie kladné stránky tejto spolupráce patrí zníženie emisií oxidu uhličitého o 55 %, menší počet dopravných nehôd nákladných automobilov, zlepšenie kvality služieb a tiež vyššia frekvencia dodávok čerstvého tovaru z oboch firiem.

Dodávateľské riešenie a lá SAB Miller

Druhá najväčšia pivovarnícka spoločnosť na svete, SAB Miller, využila pre zlepšenie svojho dodávateľského reťazca odlišný prístup, a to lokálne zásobovanie tisíckami drobných farmárov. Jej pivo značky Eagle vyrábané v Nile pivovaroch v Ugande čelilo v roku 2001 obrovskej konkurencii, ktorá mohla zmariť rastové ciele spoločnosti. Firma sa preto rozhodla vyrábať nízkonákladové pivo, pričom zdrojom cirku (z angl. sorghum) sa stala produkcia miestnych farmárov. Spoločnosť SAB Miller s týmito poľnohospodármi uzavrela dlhodobé zmluvy, a tým výrazne prispela k zlepšeniu ekonomiky v Ugande. Značka Eagle totiž predstavuje viac ako 50 % tržieb Nile pivovarov. Tento fakt je kľúčový najmä pre viac než 20 000 domácich farmárov, ktorí sú súčasťou dodávateľského reťazca tejto značky, čo im zabezpečuje stály príjem, lepšiu zdravotnú starostlivosť i financie pre vlastné rastové ciele.

Lokálne zásobovanie pivovarov spoločnosti SAB Miller drobnými farmármi prispelo k vytvoreniu viac než 44 000 pracovných miest v Ugande a vytvorilo pre miestne hospodárstvo pridanú hodnotu vo výške až 100 miliónov dolárov (cez vyššie príjmy domácnosti, dane a lokálne zisky spoločnosti).

Všeobecne využitie tohto prístupu prináša mnoho výhod, medzi ktoré možno zaradiť znižovanie uhlíkových stôp prostredníctvom decentralizovanej logistiky, lepšie životné podmienky pre chovné zvieratá, ale tiež stimuláciu ziskov spoločností prostredníctvom zvyšovania povedomia o lokálnych značkách. Pre miestnych obyvateľov tento „efekt prelievania“ predstavuje transfer technológií, zvyšovanie životného štandardu a férové obchodné podmienky. Na druhej strane, veľké firmy z udržateľných praktík profitujú najmä kvôli vyššej operatívnej efektívnosti (zníženie výrobných strát, vyššia kvalita), menším byrokratickým prekážkam a tiež vďaka zlepšeniu profilu ich značky v očiach spotrebiteľov.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111