21. 02. 2017 Zodpovedné podnikanie

330 000 študentov už vie, že oslavovať sa dá aj zodpovedne

Spoločnosť Pernod Ricard pokračuje v snahe vzdelávať študentov v oblasti zodpovednej konzumácie alkoholických nápojov.

Predstavitelia Pernod Ricard, Alexandre Ricard a Christian Porta, s Hliadkou zodpovednej párty.

Spoločnosť Pernod Ricard v rámci 30. výročia európskeho výmenného programu Erasmus spúšťa už siedmy ročník projektu Zodpovedné párty. Od roku 2010 sa pod záštitou tohto projektu uskutočnilo takmer 500 „zodpovedných večierkov“ v 32 krajinách po celej Európe, ktoré tak zvýšili povedomie o potrebe primeranej a zodpovednej konzumácie alkoholických nápojov medzi 330 000 študentmi.

Zodpovednou párty sa môže stať každá obyčajná študentská akcia či večierok, stačí sa len prihlásiť do programu. Erasmus dobrovoľníci, ale i známe osobnosti, herci slúžia ako ambasádori programu, ktorí sa takejto párty zúčastňujú. Sú dobre vybavení potrebnými znalosťami a metódami, ako hovoriť s návštevníkmi párty o zodpovednej konzumácii alkoholu. Majú špeciálne oblečenie zvýrazňujúce, že sú súčasťou „Hliadok Zodpovednej párty – The Party Squad“. Vzhľadom k cieľovej skupine, ktorou sú predovšetkým študenti (buď miestni alebo zahraniční, ktorí pricestovali študovať v rámci výmenného programu Erasmus), je princípom programu osobná komunikácia na lepšie odovzdanie kľúčových posolstiev.

Alexandre Ricard, predseda a generálny riaditeľ spoločnosti Pernod Ricard Group k projektu Zodpovedných párty uviedol: „ Tento projekt je pre mňa jedným z najlepších príkladov paneurópskej iniciatívy venovanej zodpovednému prístupu k alkoholickým nápojom za účelom oslovenia mladých ľudí. V spolupráci so známymi osobnosťami a hercami máme potenciál úspešne reagovať na tento problém. Ako dôležitý hráč v danej oblasti prinášame týmto preventívnym projektom istú pridanú hodnotu – pretože je v našom najlepšom záujme, aby sme propagovali úspešnosť zodpovednej konzumácie alkoholických nápojov.”

Projekt Zodpovedných párty je úzko koordinovaný s mnohými ďalšími iniciatívami skupiny Pernod Ricard po celej Európe, no tiež globálne za účelom spropagovania zodpovedného prístupu k alkoholickým nápojom medzi študentmi základných, stredných aj vysokých škôl. Na Slovensku bol napríklad úspešne odštartovaný projekt Hovorme o alkohole v spolupráci so združením Fórum Pi s rozumom Slovensko, ktoré spája najväčších distribútorov a výrobcov alkoholických nápojov. V rámci svojich aktivít zapája do diskusie školy, rodičov aj deti a tínedžerov a zvyšuje povedomie o rizikách nadmernej konzumácie alkoholických nápojov medzi študentmi. V rámci programu už bolo oslovených viac ako 8 000 mladistvých.

Na základe zistení štúdie realizovanej svetovou zdravotníckou organizáciou WHO sa ukazuje výrazne pozitívny trend znižovania konzumácie alkoholu mladistvými vo väčšine krajín. Čo sa týka konkrétne Slovenska, nadmerná konzumácia alkoholu mladistvými sa od roku 2005 znížila o viac ako 50 % a dostala sa tak na európsky priemer.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111