09. 06. 2023 Nadácia Pontis

Absolventi Akadémie investigatívnej žurnalistiky môžu opäť získať grant

Fond investigatívnej žurnalistiky Nadácie otvorenej spoločnosti spolu s Fondom pre transparentné Slovensko (FpTS) v Nadácii Pontis vyhlasujú v následnosti na úspešne ukončený tretí ročník Akadémie investigatívnej žurnalistiky (AIŽ) uzavretú výzvu pre absolventov AIŽ, ktorí majú možnosť získať grant v hodnote 2000 € na svoj investigatívny projekt v podobe článku či iného mediálneho výstupu.

Cieľom výzvy je poskytnúť absolventom Akadémie okrem finančnej pomoci aj mentorskú podporu pri príprave projektov, ktoré budú šíriť slobodné, názorovo pluralitné a spoločensky dôležité informácie a obhajovať princípy demokracie. Za novinársky projekt je považovaný článok v periodikách aj online prostredí, reportáž, audiovizuálne dielo a podcasty. Investigatívny výstup nie je tematicky obmedzený. Musí byť verejne dostupný, a nie súčasťou plateného obsahu pre predplatiteľov.

Časový harmonogram

  • 9.6.2023 Vyhlásenie Uzavretej výzvy Akadémia investigatívnej žurnalistiky 2023
  • 23.6.2023 Uzávierka prijímania žiadostí o grant
  • do 7.7.2023 Hodnotenie projektov, zverejnenie výsledkov, uzavretie zmluvy a odoslanie 1. splátky grantov (80%)
  • 7.7.2023-16.10.2023 Obdobie čerpania grantov
  • 20.10.2023 Uzávierka pre záverečné správy a vyúčtovanie, odoslanie 2. splátky grantov (20%)

Zistite viac o výzve tu.

Formulár na žiadosť o grant je dostupný tu.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.