08. 01. 2020 Zodpovedné podnikanie

Accenture: Máme zodpovednosť reagovať na výzvy, ktoré prináša doba

Diverzita podľa nich robí firmu silnejšou a inovatívnejšou. Aj preto tvoria aktivity a programy na podporu inkluzívneho pracovného prostredia dôležitú súčasť ich firemnej stratégie.

Spoločnosť Accenture získala aj vďaka inovatívnemu prístupu k diverzite na pracovisku ocenenie Via Bona Slovakia 2018 v kategórii Zodpovedná veľká firma. V čom môže byť vzorom pre iné firmy a aké novinky v oblasti zodpovedného podnikania pripravuje? Zhovárali sme sa s generálnym riaditeľom Accenture na Slovensku Tomášom Volekom.

Čo pre vás znamenalo získanie ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2018 v kategórii Zodpovedná veľká firma?

Správať sa zodpovedne a eticky je jedna z našich kľúčových hodnôt, je to súčasť firemnej DNA. V Accenture veríme, že máme zodpovednosť reagovať na výzvy, ktoré so sebou prináša súčasná doba a našou víziou je robiť tento svet lepším. Práve stratégia zodpovedného podnikania je jedným zo základných nástrojov, ako sa k tejto vízii priblížiť. Ocenenie Via Bona Slovakia vnímame nielen ako externé uznanie nášho úsilia, ale zároveň ako impulz a motiváciu, aby sme v našich snahách pokračovali.

V rámci vašich aktivít sa zameriavate aj na skupinu nezamestnaných ľudí alebo ľudí so znevýhodnením. Ako im pomáhate získať zručnosti pre uplatnenie na trhu práce?

Program „Skills to Succeed“ (Zručnosti pre úspech) je jedným z pilierov našich aktivít s pozitívnym dopadom na komunitu. Lokálne v rámci neho realizujeme vlastné vzdelávacie programy a  podporujeme programy partnerov z neziskového sektora, ktoré umožňujú rôznym skupinám ľudí, vrátane znevýhodnených skupín, získať znalosti a zručnosti pre uplatnenie sa na pracovnom trhu.

Aj my sami sme zamestnávateľom absolventov takýchto vzdelávacích programov – za posledných 6 rokov sme napríklad zamestnali desiatky absolventov kurzov našich partnerských organizácií (IT v kurze a AjTyvIT), ktorým sa aj napriek tomu, že im chýbalo formálne vzdelanie, otvorila cesta k zaujímavej práci v IT sektore. Počas minulého roka sme tiež otvorili vlastný kurz Leto v IT, zameraný na ženy bez technického vzdelania. 16 z 23 absolventiek tohto kurzu sa zamestnalo u nás a ďalej pokračujú v rozvíjaní svojich zručností v tejto oblasti. Pozeráme sa aj do budúcnosti, a tak naše úsilie smerujeme aj na budovanie tzv. „nových“ zručností mladej generácie, ktoré budú nevyhnutné pre uplatnenie sa na budúcom trhu práce v digitálnej dobe.

Tím spoločnosti Accenture na galavečeri Via Bona Slovakia 2018

Akým spôsobom podporujete vo vašej spoločnosti diverzitu?

V rámci Accenture je téma diverzity mimoriadne dôležitá – podnecuje inovatívnosť a obohacuje riešenia, ktoré prinášame našim klientom. V konečnom dôsledku má teda pozitívny dopad na výkonnosť a výsledky našej firmy.

Naše aktivity v rámci podpory diverzity a zabezpečenia inkluzívneho pracovného prostredia sú v lokálnom prostredí často priekopnícke – týka sa to najmä programov a opatrení zameraných na podporu žien, rodičov, LGBT kolegov. Náš spôsob podpory diverzity otvoril túto tému aj v iných firmách a veríme, že sa diskusiu podarí rozšíriť aj ďalej v rámci spoločnosti.

Chystáte v rámci vašich aktivít spoločenskej zodpovednosti nejaké novinky?

Neustále sa snažíme prinášať nové témy. V oblastiach s dopadom na zamestnancov a komunitu rozbiehame napríklad iniciatívu „Sociálni inovátori“ – jej cieľom je vytvoriť komunitu zamestnancov, ktorí majú záujem podieľať sa na vývoji inovatívnych technologických riešení s pozitívnym sociálnym dopadom. Príkladom pre oblasť ochrany životného prostredia sú ďalšie opatrenia v rámci znižovania našej energetickej náročnosti a nové riešenia na minimalizáciu nerecyklovateľného odpadu.

Ak by ste mali vybrať 3 najzaujímavejšie benefity pre svojich budúcich zamestnancov, ktoré by to boli?

Významnú časť benefitov u nás predstavujú tzv. rodinné benefity, ktoré sa týkajú manželstva, rodiny a detí. Intenzívne sa venujeme aj starostlivosti o duševné zdravie – po niekoľkých rokoch bezplatných konzultácií s psychológom sme rozšírili tento benefit aj o možnosť konzultácií pre blízku rodinu, a to 24 hodín 7 dní v týždni. Samozrejmosťou je u nás i možnosť flexibilnej organizácie práce – od práce z domu, cez skrátené úväzky, až po možnosť prispôsobiť si začiatok a koniec pracovnej doby.

Pridajte sa k víťazom Via Bona Slovakia. Viac informácií o aktuálnom ročníku nájdete tu.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram