28. 04. 2022 Filantropia

Accenture podporilo 16 organizácií v rámci Zamestnaneckého programu Skills to Succed

Nadačný fond Accenture pri Nadácii Pontis každoročne vyhlasuje Zamestnanecký grantový program Skills to Succeed. Projekty odporúčajú zamestnanci Accenture, ktorí sa do nich prípadne aj sami zapájajú. V tomto roku prebehli v rámci programu dve kolá – v prvom kole sme medzi 13 organizácií prerozdelili takmer 26 000 eur, v druhom kole sme podporili 3 organizácie sumou 4 000 eur.

Aj tento rok boli podporené organizácie, ktoré sa zameriavajú na zručnosti budúcnosti – výsledkom by mali byť nadobudnuté zručnosti, ktoré môžu ľudia uplatniť pri získaní zamestnania alebo rozbehnutí vlastného biznisu.

Medzi podporenými organizáciami je aj Asociácia pre mládež, vedu a techniku s projektom Junior Internet 2022 – súťažou, ktorej 17. finále sa konalo v dňoch 29. a 30. 4. 2022. Podujatie ponúklo priestor 52 žiakom základných a stredných škôl prezentovať 44 projektov z oblastí, ako sú tvorba webstránok, digitálna grafika a dizajn, tvorba textov a blogov či programovanie aplikácií. Projekt získal grant vo výške 2 000 €.

Podporená bola aj Karpatská nadácia s projektom Rozvíjame tvorivosť s MyMachine. MyMachine je vzdelávací program, ktorý rozvíja tvorivé myslenie detí a mládeže. Dáva šancu vynaliezavým deťom a mladým ľuďom nachádzať technické riešenia pre originálne nápady, vysnívané vynálezy. Jeho jedinečnosť spočíva v spolupráci troch úrovní vzdelávacieho systému – základných, stredných odborných a vysokých škôl. Projekt bol podporený sumou 2 000 €.

Medzi úspešnými organizáciami bolo aj Kolégium Antona Neuwhirta s projektom Akadémia veľkých diel. Cieľom projektu je rozvoj kritického myslenia a čitateľskej gramotnosti. Pozýva stredoškolákov, ale aj vysokoškolákov na celom Slovensku nazrieť do hĺbky a kultúry západnej civilizácie prostredníctvom umenia – beletrie, maľby, filmu a hudby. Ide o dobrovoľný voľnočasový program, „krúžok“, ktorý prebieha mimo vyučovacích hodín na školách (SŠ) alebo online (VŠ) na celom Slovensku. Projekt získal podporu vo výške 2 000 €.

V druhom kole bolo podporené občianske združenie OZ TEAM s projektom Show your talent, ktorý je komplexným a dlhodobým rozvojovým programom. Ten prebieha súčasne so školským polrokom, v rozsahu viac ako 84 hodín. Účastníkmi programu sú prioritne stredoškoláci, sekundárne aj učitelia. Program sa skladá z 2 víkendových školení, 3 workshopov, tímových projektov, individuálneho mentoringu a slávnostnej konferencie. Projekt bol taktiež podporený sumou 2 000 €.

Kompletný zoznam podporených projektov

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.
×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.