27. 09. 2023 Filantropia

Accenture podporilo 6 organizácií v rámci programu Strategické projekty 2023

Nadačný fond Accenture pri Nadácii Pontis aj v roku 2023 podporil rôznorodé projekty zamerané na aktuálne témy – podpora vzdelávania a podnikateľských zručností detí a dospelých, sociálna pomoc pre ľudí bez domova, podpora získania zručností 21.storočia, či podpora it vzdelávania pre ženy z Ukrajiny. Z nadačného fondu sa prerozdelilo 57-tisíc eur medzi 6 projektov.

Občianske združenie Manageria sme opäť podporili s projektom Teach for Slovakia, ktorý je zameraný na zlepšovanie kvality vzdelávania, a to najmä detí, ktoré dosahujú najslabšie výsledky, ale aj upozornením spoločnosti na tento problém. Cieľom programu je pritiahnuť najlepších absolventov univerzít, aby sa počas dvoch rokov venovali vzdelávaniu detí zo sociálne znevýhodnených komunít. Projekt bol podporený sumou 10-tisíc eur.
V tomto roku získala Manageria podporu aj s novým projektom Public Leadership Academy 2023, ktorý vznikol s cieľom vytvoriť bezpečné a inšpiratívne prostredie. Bbudúci a začínajúci manažéri štátnych a verejných inštitúcií v ňom môžu rozvíjať svoje líderské, manažérske a implementačné zručnosti. Výška podpory bola 5-tisíc eur.

Školenie v podaní občianskeho združenia Manageria

Občianske združenie Uni2010 získalo podporu 10-tisíc na ďalší ročník projektu Rozbehni sa! Academy. Cieľom projektu je rozvoj podnikavosti a podpora podnikateľských nápadov stredoškolákov, vysokoškolákov či absolventov. Akadémia ponúka jednotlivcom tzv. podnikateľskú prípravku – následne môžu so svojím nápadom absolvovať 3-mesačný inkubačný program.

Občianske združenie I AMbitious sa v rámci svojho projektu DASATO sústreďuje na realizáciu komplexného programu neformálneho vzdelávania pre študentov stredných škôl prostredníctvom trojdňového rozvojového kempu, workshopov rozvíjajúcich zručnosti a kompetencie 21. storočia, diskusií s inšpiratívnymi ľuďmi a realizácie 3 projektov v praxi s neziskovým, verejným a súkromným sektorom. Projekt získal podporu vo výške 10-tisíc eur.

Tento rok získalo finančnú pomoc aj občianske združenie Vagus vo výške 2-tisíc eur na Podporu prevádzky najväčšieho denného centra pre ľudí bez domova. Vďaka projektu bol podporený chod nízkoprahového denného centra Domec, ktoré je najväčšie denné centrum pre ľudí bez domova na Slovensku a jediná kamenná prevádzka svojho druhu otvorená aj cez víkendy.

Nízkoprahové denné centrum Domec

Najvyššiu podporu získala organizácia Aj Ty v IT na projekt Women Tester Academy for Women from Ukraine. Cieľom projektu je umožniť ženám z Ukrajiny, ktoré utiekli pred vojnou na Ukrajine na Slovensko, aby si našli perspektívnu prácu v IT v oblasti softvérového testingu a pomôcť im tak k lepším ekonomickým aj sociálnym podmienkam na Slovensku. V rámci projektu vyškolí organizácia 18 žien v oblasti softvérového testingu, kde okrem technických vedomostí získajú aj mäkké zručnosti a kariérnu podporu pre čo najväčšiu šancu na uplatnenie znalostí v IT oblasti. Kurz je pre účastníčky úplne bezplatný a prebieha kompletne v angličtine. Projekt získal podporu vo výške 20-tisíc eur.

Kompletný zoznam podporených projektov

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111