09. 11. 2015 Nadácia Pontis

Adam Lent: Pozitívne zmeny dosiahneme tak, že ľuďom dáme slobodu inovovať a rozhodovať sa

Adam Lent z medzinárodnej organizácie Ashoka bude počas Fóra hovoriť o potrebe sociálnych inovácií.

Ako môžeme vytvoriť svet, v ktorom každý z nás prispieva k pozitívnej zmene? Aj na túto tému bude počas Fóra o firemnej filantropii už 24. novembra v Impact HUBe hovoriť ADAM LENT z medzinárodnej organizácie ASHOKA. Registrujte sa tu.

Myslíte si, že môžeme vytvoriť férový, zdravší a stabilný svet? Ako z neho môžeme v čase rôznych politických a sociálnych turbulencií urobiť lepšie miesto pre život?

Určite, môžeme. Mali by sme si uvedomiť, že svet je oveľa lepší a férovejší ako bol pred dvoma storočiami. Je dokonca lepší ako bol pred 50 rokmi. Pozitívne zmeny môžeme dosiahnuť tak, že ľuďom dáme slobodu inovovať, zakladať si svoje malé podniky a iniciatívy a dáme im možnosť rozhodovať sa bez toho, aby mali strach, že budú za to potrestaní zhora.

Čím viac budeme podporovať a povzbudzovať ďalších, aby robili to isté, tým viac sa môže svet meniť na lepšie, stabilnejšie a spravodlivejšie miesto pre život. Politické a sociálne turbulencie dnes vnímame preto, lebo vlády, biznisy, náboženské skupiny a kultúrne vplyvy sa snažia hájiť svoj záujem, ktorý je často úzko zameraný alebo sa snažia rozšíriť svoju moc na úkor ľudskej slobody, podnikania a možnosti voľby.

Ste autorom knihy Malé je mocné (Small is Powerful), v ktorej píšete aj o tom, že éra veľkého biznisu, veľkých vlád a jednej veľkej kultúry je za nami. Nemáte rád veľké veci?

Históriu formoval viac ako 500 rokov boj medzi tými, ktorí uprednostňujú centralizáciu a hierarchiu v organizáciách, ako štát, cirkev alebo veľké korporácie a tými, ktorí preferujú svet jednotlivcov, rodín a miliónov malých biznisov, kedy si ľudia sami vyberajú, ako budú žiť bez kontroly zhora. To prvé volám veľká sila a to druhé malá sila. Veľká sila bola v 20. storočí na svojom vrchole. A teraz máme možnosť vidieť rozkvitať malú silu, ktorá umožňuje ľuďom žiť viac kreatívne, zmysluplne a prináša slobodnejší prístup k životu. Vďaka malej sile majú ľudia viac možností inovovať a podnikať. To, že sme dosiahli taký veľký pokrok k bohatstvu a blahobytu, ktorého sme svedkami posledných 250 rokov, sa stalo práve vďaka inováciám a podnikaniu.

Sme svedkami malej revolúcie, kedy si milióny ľudí vo svete radšej vyberá zakladanie malých biznisov akoby mali pracovať pre veľké korporácie. Politické a sociálne zmeny sa dosahujú skôr vďaka mnohým malým iniciatívam a kampaniam než vďaka veľkým stranám. Viac ako inokedy predtým ľudia robia svoje vlastné rozhodnutia ako žiť svoj život a uprednostňujú ich pred prijímaním pravidiel veľkých inštitúcií alebo rôznych náboženstiev.

Pracujete pre medzinárodnú organizáciu Ashoka, čomu sa v nej venujete?

V organizácii sa snažíme objaviť a podporovať najlepších sociálnych inovátorov a pracujeme na tom už tridsať rokov. Proces vyberania ľudí (Ashoka Fellows) je veľmi prísny. Aj preto sme doteraz vybrali 3000 z nich. Výsledkom však je, že v našej sieti máme takých ľudí ako je Albina Ruiz, ktorá založila Ciudad Saludable. Albina pracuje v chudobných severných predmestiach Limy, kde buduje komunitný systém riadenia odpadu a tým prispieva k zlepšeniu hygienických podmienok v tejto oblasti. K Ashoka Fellows patrí aj Jimmy Wales, spoluzakladateľ online encyklopédie Wikipedia alebo Nositeľ Nobelovej ceny Kaliash Satyarthi, indický aktivista, ktorý bojuje proti detskej práci a modernému otroctvu (s kolegami bol neraz vystavený nebezpečenstvu zo strany novodobých otrokárov – pozn. autorky).

Ashoka sa snaží vytvoriť svet, v ktorom môže byť každý nositeľom zmien a v ktorom sú milióny ľudí pripravení prevziať kontrolu nad svojím životom a vytvoriť lepší život pre seba a svoje okolie. Snažíme sa to dosiahnuť či už prostredníctvom siete škôl, v úzkej spolupráci s firmami a čoraz viac prostredníctvom výskumu a vedenia.

Víziou Ashoky je pomáhať každému, aby sa stal strojcom zmien vo svete, kde môže každý využívať svoje zručnosti na riešenie sociálnych problémov. Ako viete, že to, čo robíte, naozaj funguje a že to prinášate zmenu?

Za 30 rokov sme podporovali skvelých inovátorov a podnikateľov, ktorí zmenili životy miliónom ľudí najmä v najchudobnejšom prostredí. Mnohí z nich sú navyše veľmi zraniteľní. Z našej skúsenosti vieme, že najvplyvnejší sociálni podnikatelia sú tí, ktorí dokážu motivovať druhých, aby od seba niečo zmenili a zmenili aj svoju komunitu. Keď napríklad podporujeme školu, motivujeme jej zamestnancov a študentov, aby sa stali nositeľmi zmeny. Podobne je to aj v biznise. Ak sa zameriame na zmenu biznis modelu, tak zamestnanci i zákazníci budú mať autonómiu a možnosť voľby, čo je najviac efektívnejší spôsob ako vytvoriť lepší svet a mať v ňom viac naplnených ľudí.

Čo by ste odporučili tradičným spoločnostiam, ktoré sú ochotné podporovať inovácie?

Všetci by sme mali pochopiť podstatu rozkladu, ktorý vidíme okolo nás. Príliš často počujeme, že zmenu spôsobili technológie. Lenže, to je len časť príbehu. K zmene dochádza, pretože rastie počet ľudí, ktorí chcú mať vlastnú kontrolu nad svojou prácou, produktmi, ktoré nakupujú a službami, ktoré využívajú.

Ľudia stále viac túžia po kreativite a sebavyjadrení. Len si vezmite sociálne médiá. K ich obrovskému a rýchlemu nárastu prišlo preto, že sa stretli s túžbou ľudí mať silu tvoriť a zdieľať v on-line prostredí zadarmo to, v čom sú dobrí. Firmy by sa mali opýtať samé seba, na čom je založený ich biznis zhora dole. V čom spočíva jedinečnosť ich produktov alebo služby? Ako by sa správali, keby začali v tejto oblasti podnikať ako start-up?

Čo najviac ovplyvnilo váš pohľad ako lídra v oblasti sociálnych inovácií a podnikania?

Dve zásadné veci. V prvom rade stretávam nesmierne inšpiratívnych a podnikavých ľudí, ktorí založili vlastné iniciatívy a podniky v sociálnej oblasti, ale aj inde. Po tom, ako som roky pôsobil v oblasti politiky, výskumu a pracoval na kampaniach, som si uvedomil, že existuje jeden ďalší vesmír ľudí, ktorí sa snažia o to, aby bol svet lepším miestom pre život.

Tým, že som objavil svet sociálnych inovácií a biznisu, som si uvedomil, že ľudia sú hladní po kreativite a slobodnom rozhodovaní a sebaurčení ako nikdy predtým. Vo svete je cítiť vlnu transformácie, ktorá zasahuje nielen do sociálneho podnikania, ale aj komerčného biznisu, politík, vzdelania a do ďalších oblastí. Moju úlohu v Ashoka tiež vidím v pochopení, podpore a sústredení pozornosti na novú dobu.

Pamätám si, že vždy som chcel byť doktorom. Nanešťastie som bol zlý v prírodných vedách a tak som sa ním nikdy nestal. Odmlada ma však zaujímala politika, vždy som rád písal. Mal som šťastie, že som pred piatimi rokmi dostal prácu v Royal Society of Arts v Londýne, kde som pokračoval vo výskume verejnej politiky. Vďaka Ashoke som sa dostal do sveta sociálneho podnikania. Moja nová úloha mi umožnila zostať verný fascinujúcej kombinácii oboch – výskumu, aj praktickým inováciám.

KTO JE ADAM LENT?

Adam rozvíja a realizuje víziu medzinárodnej organizácie Ashoka, ktorá prepája a podporuje takmer 3000 sociálnych inovárotov v 70 krajinách sveta. Podľa nej môže byť každý nositeľom pozitívnych zmien v spoločnosti. Sociálni inovátori majú podnikavého ducha a systémovo riešia tie najpálčivejšie problémy v spoločnosti. Pred príchodom do Ashoky v máji 2015 Adam pôsobil ako riaditeľ výskumného centra v Royal Society Arts v Londýne. Vo svojej poslednej knihe Small is Powerfull píše o tom, ako sa končí jedna éra veľkého biznisu, veľkej vlády a kultúry. O tom, prečo je to dobré pre spoločnosť, sa vďaka jeho publikovaniu dozvieme už začiatkom roka 2016. Adam Lent prináša hlboké pochopenie toho, ako sa svet mení spolu so zapájaním biznisu do sociálnych inovácií.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.