31. 08. 2016 Zodpovedné podnikanie

Aj stredoslovenskí energetici pomáhali skrášľovať pamiatky

Zamestnanci spoločnosti Stredoslovenská energetika opäť priložili ruky k dielu v rámci dobrovoľníckeho podujatia Naše Mesto.

Zamestnanci spoločnosti SSE pomáhali aj pri prácach v gotickom kostole sv. Heleny v Stránskom.

Dobrovoľnícky maratón Naše mesto je už niekoľko rokov najväčšou akciou firemného dobrovoľníctva na Slovensku. V tomto roku sa do akcie zapojilo takmer 9 500 ľudí.

V dňoch 10. a 11. júna 2016 pracovali na pripravených aktivitách ochotní nadšenci z 28 veľkých aj malých miest, ďalší skrášľovali slovenské hrady a zámky. Medzi nadšencami boli aj zamestnanci skupiny SSE, ktorí pomáhali pri dvoch „hradných“ projektoch.

Prvý z nich zorganizovalo Združenie hradu Bystrica. Dobrovoľníci čistili prístupovú cestu a okolie studničky Sklepitá.

Druhá aktivita, z dielne združenia Obnova Slovenskej Zeme, zahŕňala úpravu terénu a cintorína a pomoc pri archeologických prácach v gotickom kostole sv. Heleny v Stránskom. Pri výkopoch sa našli aj ľudské pozostatky, čo väčšina prítomných videla na vlastné oči po prvý raz.

 

Zdroj: TS spoločnosti Stredoslovenská energetika

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111