29. 10. 2014 Filantropia

Aj tento rok sa v krajských mestách môžete naučiť zadarmo posunkovať

Aj tento rok pre vás vďaka Nadačnému fondu Telekom organizujeme 8 bezplatných kurzov posunkového jazyka. Prihláste sa.

Nadácia Pontis aj tento rok organizuje vďaka Nadačnému fondu Telekom obľúbené bezplatné kurzy posunkového jazyka. Uskutočnia sa od októbra do decembra v Košiciach, Prešove, Žiline, Trenčíne, Bratislave, Trnave, Nitre a v Banskej Bystrici.

Kurzy posunkového jazyka sú predovšetkým určené začiatočníkom, ktorým posunkovanie uľahčí komunikáciu s nepočujúcimi či už v rodine, v škole alebo v práci. „Na kurzoch sa účastníci naučia základy posunkového jazyka, osvoja si zásady komunikácie s Nepočujúcimi a dozvedia sa viac o komunite Nepočujúcich. Kurzy posunkového jazyka bude viesť skúsený lektor Robert Šarina, ktorý má mnohoročné skúsenosti s učením posunkového jazyka aj s tlmočením,“ hovorí Juraj Récky, programový manažér Nadácie Pontis.

Kurzy začínajú vždy v piatok o 9.00 hodine a končia v nedeľu o 12.00 hodine. Pre účastníkov kurzu je zabezpečené očerstvenie. Jeden kurz môže navštíviť maximálne 20 záujemcov. V prípade záujmu presahujúceho kapacity kurzu vyberieme jednotlivých účastníkov. Pri výbere sa zohľadňuje hlavne možnosť využívať nadobudnuté poznatky z kurzu v každodennom živote.

Termíny a miesta konania kurzov

3.10 Košice 
kurz sa už uskutočnil
10.10 Prešov kurz sa už uskutočnil
17.10 Žilina
kurz sa už uskutočnil
24.10 Trenčín kurz sa už uskutočnil
7.11 Bratislava
(koniec prihlasovanie 24.10)
14.11 Trnava (koniec prihlasovanie 1.11)
28.11 Nitra
(koniec prihlasovanie 14.11)
5.12 Banská Bystrica (koniec prihlasovanie 20.11)

Ako sa prihlásiť?

Ak máte záujem o kurz posunkového jazyka, vyplňte prihlášku a napíšte do nej svoju motiváciu, prečo sa chcete naučiť posunkovať. Ako plánujete posunkový jazyk využívať po kurze? Vašu prihlášku pošlite na e-mailovú adresu registracia@nadaciapontis.sk. V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať Juraja Réckeho na telefónnom čísle 0911 463 610.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111