17. 02. 2015 Zodpovedné podnikanie

Aj vaša firma môže zmeniť Naše Mesto

Zapojte svoju firmu a zamestnancov do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva Naše Mesto.

Mestá na Slovensku v piatok a v sobotu 11. a 13. júna opäť zaplavia dobrovoľníci. Manažéri, zamestnanci pracujúci vo výrobe, IT ľudia, či úradníci z miest budú pomáhať rôznym organizáciám, seniorom, ľuďom s hendikepom alebo na okraji spoločnosti. Spoločne budú pomáhať pri stovkách rôznych aktivít, akými sú skrášľovanie verejného priestoru, parkov, detských ihrísk, pomoc na školách alebo čistenie riek a záchrana hradných zrúcanín.

Zapojte aj vašu firmu do podujatia firemného dobrovoľníctva Naše Mesto, ktoré je najväčšie nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe.

Čo vám Naše Mesto prinesie

 • vašu firmu bude vnímať okolie ako dobrého suseda, ktorý je zodpovedný voči komunite
 • vaša firma efektívne investuje do komunity–  vaši dobrovoľníci pomôžu presne tam, kde je pomoc potrebná
 • pri práci v neštandardnej situácii ľudia rozvíjajú schopnosť komunikovať, tvoriť, riadiť, riešiť krízové situácie a efektívne spolupracovať v tíme
 • vaši zamestnanci budú mať z aktívnej pomoci druhým radosť a dobrovoľníctvo im prinesie pocit uspokojenia, zmyslu a sebarealizácie
 • zamestnanci sú často hrdí na zamestnávateľa, ktorý im dá možnosť zapojiť sa do dobrovoľníckych aktivít
 • firma mobilizuje miestne zdroje a má možnosť byť súčasťou pozitívnej zmeny v spoločnosti

Stačí málo

Chcete sa prihlásiť a neviete ako? Do 30. marca vyplňte elektronickú prihlášku na Naše Mesto na stránke Nadácie Pontis a rezervujte si miesto medzi stovkou firiem, ktoré pomáhajú v mestách a komunite, v ktorej pôsobia. Každá firma si určí svojho vlastného firemného koordinátora, ktorý od nás dostane informácie od na osobnom stretnutí alebo prostredníctvom e-mailu či telefonicky.

Sami rozhodnite, komu pomôžete

Pre dobrovoľníkov je pripravených viac ako 200 aktivít v mestách Bratislava, Galanta, Sereď, Šaľa, Nové Zámky, Pezinok, Trnava, Žilina, Spišská Nová Ves, Košice, Poprad, Liptovský Hrádok, Partizánske, Nitra (ďalšie mestá môžu pribudnúť).

Čaká vás maliarsky happening či záchrana slovenských hradov. Vďaka vám budú v mestách upravené verejné priestranstvá a opravené lavičky. Deti sa budú hrať na bezpečnejších preliezkach. Seniori a mladí znevýhodnení pôjdu s dobrovoľníkmi na výlet. Ľudia v neziskovkách od vás získajú zručnosti, ktoré im pomôžu robiť svoju prácu lepšie.

Aktivity každoročne organizujú neziskovky, školy, škôlky, miestne inštitúcie, ale aj dobrovoľníci. Organizátori získavajú na nákup nevyhnutného materiálu a náradia pre dobrovoľníkov menší grant od Nadácie Pontis.

Pro Bono maratón

Naše Mesto ponúka príležitosť pomôcť organizáciám nielen rukami, ale aj hlavou. Aj preto sa vo štvrtok 11. júna uskutoční Pro Bono maratón, v rámci ktorého zapojíme profesionálov z oblasti komunikácie a marketingu, informačných technológií, ale aj ľudských zdrojov a manažmentu, aby pomohli vybraným neziskovým organizáciám. Vďaka celodennému maratónu získajú profesionálne služby, ktoré by si inak len ťažko mohli dovoliť.

Navrhnite si vlastné aktivity

Dobrovoľnícke aktivity môžu navrhnúť aj firmy alebo zamestnanci firiem:

 • oslovte organizáciu, ktorej chcete pomôcť ako dobrovoľníci a pošlite nám na ňu kontakt
 • zorganizujte si vlastnú aktivitu, ktorú budete koordinovať a kontaktujte nás ohľadom prihlasovania dobrovoľníkov a získania grantu

Prihlasovanie dobrovoľníkov

Všetky aktivity uverejníme na webovej stránke www.nasemesto.sk, cez ktorú sa budú môcť dobrovoľníci od 5. mája prihlasovať. Aktivity si môžu vyberať podľa zamerania, mesta, mestskej časti, dátumu a času.

Dôležité termíny

 • 30. marec – uzávierka pre prihlásenie sa firmy
 • apríl – stretnutia firemných koordinátorov (termíny a miesta ešte upresníme)
 • 5. máj až 1.jún – prihlasovanie dobrovoľníkov
 • 8. jún – distribúcia tričiek do firiem
 • 15. jún – fakturácia účastníckych poplatkov
 • 9. až 10. jún – odoslanie inštrukcií dobrovoľníkom a neziskovkám
 • 11. až 13. jún – Naše Mesto

Čo sa nám doteraz spoločne podarilo?

Od roku 2007 sa do podujatia zapojilo vyše 100 firiem a viac ako 23 700 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali 103 519 hodín.

Viac ako 1 853 klientov z domovov dôchodcov a sociálnych zariadení strávilo deň s dobrovoľníkmi, ktorý bol plný nových a nezabudnuteľných zážitkov. Znalosti v oblasti legislatívy, komunikácie si ľudských zdrojov si doteraz doplnilo 711 pracovníkov neziskoviek. Spolu sme skrášlili 20 hradných nádvorí, 618 parkov a ihrísk, 10 útulkov pre bezdomovcov a 2 útulky Slobody zvierat. Vysadili sme 2 905 stromčekov a okrasných rastlín. Oživili sme a farbami natreli 31 kilometrov plotov slovenských škôl a škôlok a 1270 lavičiek. Na nákup pomôcok pre dobrovoľníkov sme udelili neziskovkám granty vo výške 121 024 eur.

Prečo hradíte účastnícky poplatok?

Zapojením sa do podujatia Naše Mesto platíte účastnícky poplatok, ktorý je daný za počet vašich zamestnancov?

 

Poplatok slúži na zabezpečenie podujatia:

 • výber neziskoviek a dobrovoľníckych aktivít
 • granty pre neziskovky na nákup potrieb pre dobrovoľníkov: farby, štetce, náradie, sadenice a pod.
 • workshop pre neziskovky ako pracovať s dobrovoľníkmi
 • workshop pre firemných koordinátorov ako získať dobrovoľníkov a ako bude Naše Mesto prebiehať
 • plagáty, bannery, diplomy a ďalšie komunikačné nosiče
 • on-line systém prihlasovania dobrovoľníkov a výberu aktivít
 • jednotné tričká pre dobrovoľníkov
 • fotodokumentácia
 • manažment, logistika a monitoring podujatia
 • komunikáciu s vedením miest, v ktorých sa Naše Mesto koná

Členovia skupiny Engage neplatia poplatok za prvých 30 zapojených dobrovoľníkov. Pri úhrade poplatku formou faktúry je potrebné pripočítať 20% DPH.

Záleží nám na meste, v ktorom žijeme!

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111