28. 02. 2024 Sociálne inovácie

Ak chceme rozumieť deťom, musíme sa na svet pozerať aj ich očami

Práca s deťmi je zodpovednosť a ak im chcete dať to najlepšie, treba vedieť ako na to. Aj preto organizujeme bootcampy, na ktorých sa stretávame s odborníkmi na vzdelávanie či psychológiu. Tentoraz sme si do Trnavy pozvali psychológa a pedagóga Viktora Križa z Inklucentra – Centra inkluzívneho vzdelávania a Annu Viľchovú z Emocionálneho kompasu. Vďaka podpore Slovak Business Agency sme sa na bootcampe dozvedeli veľa užitočného, na praktických úlohách sme si načrtli konkrétne situácie pri práci s deťmi.

Viktor Križo považuje neformálne vzdelávanie detí vo veku od 11 do 15 rokov za veľmi užitočné a prínosné nielen pre ne, ale aj pre dospelých, ktorí s nimi pracujú. Je to výzva, občas drina a záber na trpezlivosť, ale stojí to za to! „Pri práci s deťmi v puberte je dôležité poznať samého seba. Ak ja nie som v pohode, tieto deti to veľmi rýchlo odhalia. Naopak, ak je človek sám v sebe dobre ukotvený, je schopný obohatiť sa, pretože tieto deti sú obohacujúce,“ hovorí Viktor Križo a vzápätí dodáva: „Práve učitelia na druhom stupni najčastejšie vyhoria. Pomáha supervízia, nastavenie pravidiel a treba sa vedieť o seba postarať. To je tá kyslíková maska, ktorú si nasadím v lietadle ako prvý. Akonáhle ju mám, som schopný pomáhať druhým.“ Podľa Viktora z Centra inkluzívneho vzdelávania je rovnako dôležité sa v konfliktných momentoch v triede či detskom klube pozrieť na situáciu detskými očami, dať všetko bokom a neodsúdiť hneď z prvej jednu či druhú stranu.

Ak deti emócie pochopia, ľahšie ich vedia regulovať

Na bootcampe sme sa sústredili aj na facilitatívne a reflektívne učenie. Je to jeden z hlavných princípov, ktorý pri vzdelávaní detí uplatňujeme. Vytvárame deťom príležitosti, aby sa mohli učiť cez zážitok a vlastnú skúsenosť. S Annou Viľchovou z Emocionálneho kompasu sme sa spoločnými aktivitami zamerali na prácu s detskou emóciou, ktorá je prirodzenou súčasťou všetkého, čo s deťmi v našich centrách zažívame: „Úlohou ľudí, ktorí pracujú s mládežou, nie je riešiť emócie, ktoré deti prežívajú, ale dať im nástroje na to, aby ich zvládli pochopiť a zregulovať do istej miery samy.“

Súčasťou bootcampu boli aj vysokoškoláci a vysokoškoláčky, ktorí s programom spolupracujú a sú našou oporou pri práci v kluboch. Študenti a študentky z pedagogických fakúlt sa aj v rámci takýchto stretnutí rozvíjajú a posúvajú ďalej v oblasti, ktorej chcú venovať svoj profesionálny život. A sú to pre nich často nenahraditeľné rady a rozhovory, ktoré v škole bežne neodznejú.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111