16. 12. 2019 Sociálne inovácie

Ako dopadol EDUakcelerátor 2019

V Generácii 3.0 chceme, aby neziskové organizácie a školy dokázali šíriť svoje inovatívne prístupy do škôl.

S rastom a šírením vzdelávacích programov na školy prichádzajú aj zmeny v štruktúre a procesoch neziskových organizácií. S ich zvládnutím im pomáhame v EDUakcelerátore. V decembri sme uzavreli jeho druhý ročník.

EDUakcelerátor je trojmesačný program Generácie 3.0, inšpirovaný startupovým svetom. Každá z organizácií v ňom pracuje s osobným mentorom, ktorý sa jej pravidelne venuje. Účastníci majú prístup k vzdelávacím aktivitám a spolupracujú s expertom na sledovanie dopadu. Na aktivity smerujúce k šíreniu svojich prístupov do škôl majú k dispozícii finančnú podporu.

Tento rok sme v EDUakcelerátore pracovali s piatimi organizáciami – The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, Inštitút pre aktívne občianstvo, Junior Achievement Slovensko, Nadácia otvorenej spoločnosti a Post Bellum SK.

Hlavným cieľom bolo podporiť ich v šírení ich prístupov do čo najväčšieho počtu škôl. Samotnému šíreniu však predchádza, slovami účastníkov, „veľké upratovanie“. Veľmi zjednodušene by mohol proces práce v EDUakcelerátore vyzerať takto:

  • Audit: Na záverečnom stretnutí tohoročného EDUakcelerátora  bolo často skloňovanou témou „veľké upratovanie“. Nie však v súvislosti s blížiacimi sa sviatkami. Myslelo sa ním nastavenie efektívneho systému práce jednotlivých organizácií. skôr, ako sa organizácie naplno pustili do plánovania svojho šírenia, museli sa vrátiť o krok späť a spraviť si s mentorom dôkladný audit svojich činností: zanalyzovať všetky svoje aktivity, vniesť do svojho fungovania poriadok a logiku.
  • Stanovenie priorít: Ambiciózne plány a veľké vízie sú v občianskom sektore bežným javom. Ani najšikovnejší tím však nezvládne robiť všetko. Jednou z prvých úloh osobného mentora preto bolo nastaviť si s organizáciou realistické ciele a očakávania. Ktoré aktivity prispievajú k napĺňaniu našej misie? Ktoré majú najväčší prínos, keď zohľadníme investované zdroje a dosiahnutý dopad? Ktoré aktivity sú core businessom činnosti organizácie a ktorým by bolo lepšie povedať nie? Na základe odpovedí na tieto zdanlivo jednoduché otázky sa dá vynaložené úsilie zacieliť, aby bolo možné aj v kratšom časovom horizonte vidieť prvé výsledky.
  • Implementácia: Konkrétne kroky, ako sa dopracovať ku spoločne schváleným cieľom, si následne organizácie s mentormi nastavovali vo svojich akčných plánoch. Ide o základný dokument popisujúci obsah spolupráce v EDUakcelerátore, ktorý bol pre každú organizáciu individuálny. Šírenie má totiž pri každom projekte svoje špecifiká a môže znamenať rôzne veci od oslovenia novej cieľovej skupiny cez prekopanie komunikačnej stratégie či rozšírenie ponuky na online kanály. Mnohé z týchto aktivít sa počas EDUakcelerátora podarilo úspešne naštartovať a do ďalšieho roka našim absolventom prajeme, aby sa im v nich darilo úsepšne pokračovať.

Osobní mentori a mentorky, ktorí sa účastníkom EDUakcelerátora individuálne venovali (v abecednom poradí)

✔ Nina Aleksieva – Nina pracovala s organizáciou Post Bellum SK, pre ktorých bolo v EDUakcelerátore prioritou nastavenie fundraisingovej stratégie. Organizácii pomohla aj s analýzou portfólia aktivít a nastavením jeho štruktúry, ktorá sa odrazí vo všetkých oblastiach od komunikácie až po zodpovednosti členov tímu.

✔ Martina Králová – Martina spoločne s Inštitútom pre aktívne občianstvo pracovali najmä na optimalizácii interných procesov pre dosiahnutie väčšieho dopadu programu a na zabezpečení finančej udržateľnosti vytvorením biznis modelu programu pre školy.

✔ Jan Kroupa – Jan je expert na individuálne darcovstvo a DOfE pomáhal s budovaním ich crowdfundingových kapacít. Spoločne sa im podarilo pripraviť kampaň na individuálnych darcov a rozšíriť komunikačné aktivity o novú cieľovú skupinu – rodičov študentov.

✔ Zuzana Reľovská – Zuzka pracovala s Nadáciou otvorenej spoločnosti, ktorej pomáhala najmä s nastavením strategického smerovania programu a identifikáciou možností jeho rozvoja. V oblasti sledovania dopadu sa Nadácii podarilo pripraviť tri prípadové štúdie pre prácu so školami, ktoré vyjdú na jar vo forme publikácie.

✔ Jozef Šovčík – Jozef pomáhal JA Slovensko plánovať aktivity smerujúce k náboru v ďalšom ročníku programu. Nastavovali zjednodušenie vzdelávacích aktivít a podporné aktivity na motiváciu pre zotrvanie zapojených učiteľov (pracovné listy) a šírenie povedomia pre získanie nových.


EDUakcelerátor slovami účastníkov a účastníčok

„Mentorka do nášho fungovania vniesla poriadok, systém, štruktúru. Pomohla chaos upratať veľmi efektívne, už teraz vidíme prvé výsledky, a to ešte len začíname s implementáciou. Každému z nás to neuveriteľne pomohlo a zlepšilo prácu.“

„Mentor bol najlepšia časť celého akcelerátora. Na škále 0-10 by som dal 9 bodov. Obsahovo, odborne aj ľudsky sme si sadli. Pomáhal nám nastaviť celú stratégiu pre rozšírenie na cieľovú skupinu rodičov.“

„Pre mňa bol nový koncept škálovania činností. Boli sme zvyknutí robiť všetci všetko, ale po EDUcampe sme prijali koordinátorku dobrovoľníkov. Uvedomili sme si, že sa musíme zacieliť na niečo konkrétne, aby sme videli výsledky. V rámci tohto sme sa zamerali na učiteľov, čo sme si čiastočne už aj vyskúšali cez EDUpointy.“

„Mnohé z vecí sme mali už dávno premyslené, že sa im chceme venovať, ale je dobré vyhradiť si na to čas a mať niekoho, kto nám pomáha. Niekoho, komu môžem hocikedy napísať alebo zavolať a spýtať sa Prosím ťa, čo si o tom myslíš?


V programe Generácia 3.0 sa neustále stretávame so zaujímavými informáciami a nechceme si ich nechať len pre seba. Pozývame vás preto sledovať náš mesačný newsletter, v ktorom vám budeme prinášať napríklad:

  • najnovšie trendy a inovácie vo vzdelávaní,
  • rozhovory so zaujímavými osobnosťami,
  • príklady inšpiratívnych vzdelávacích prístupov, ktoré pomáhame šíriť do škôl,
  • aktuality o programe Generácia 3.0.

Ak od nás chcete dostávať krátky výber zaujímavých noviniek, prihláste sa, prosím, na odber newslettra.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111