21. 05. 2013 Nadácia Pontis

Ako podporovať na Slovensku boj proti korupcii a etiku v podnikaní?

Ľudia z firiem a watchdogov spoločne diskutovali o tom, prečo má podpora organizácií venujúcich sa odhaľovaniu korupcie na Slovensku zmysel.

Fond pre transparentné Slovensko vznikol v Nadácii Pontis pred polrokom a podporilo ho osem veľkých firemných hráčov, ktorí sa hlásia k zásadám transparentného podnikania bez korupcie. V súčasnosti prizývajú k podpore aj ďalšie firmy.

Organizácie potrebujú inštitucionálnu podporu

Cieľom Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis je predovšetkým inštitucionálna podpora watchdogových a analytických organizácií, aby dokázali  úspešne kontrolovať rast korupcie, klientelizmu, plytvania verejnými zdrojmi či zneužívania moci na Slovensku.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111