04. 12. 2019 Zodpovedné podnikanie

Ako sa zmenilo prostredie organizácií občianskych spoločností za rok 2018?

Index udržateľnosti neziskových organizácií (IUMVO) je kľúčový analytický nástroj, ktorý meria vývoj občianskeho sektora v regióne strednej a východnej Európy a v Eurázii. Viac ako 20 rokov index sleduje vývoj občianskej spoločnosti v 24 krajinách. Skúma celkové priaznivé prostredie, ktoré vplýva na občiansku spoločnosť. Index vytvorila Americká agentúra pre medzinárodný rozvoj v spolupráci s lokálnymi organizáciami v každej z krajín. Čo znamenal rok 2018 pre organizácie občianskej spoločnosti, aké boli ich hlavné témy a ako tieto organizácie vníma verejnosť?

Situácia spoločnosti na Slovensku v roku 2018

Rok 2018 sa niesol v téme vraždy mladého investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Vražda spôsobila verejné znepokojenie a viedla k vlne masových protestov na Slovensku i vo svete. Objavili sa totiž tvrdenia, že streľba sa týkala investigatívnej práce Jána Kuciaka, ktorú vykonával pre spravodajský portál Aktuality.sk. Tieto dohady neskôr potvrdila slovenská polícia. Kuciak bol prvým novinárom, ktorý bol zabitý pre svoju prácu, od vzniku samostatného Slovenska.

2. marca pochodovalo v Bratislave 25 000 ľudí na pamiatku Jána a Martiny. Neformálna iniciatíva Za slušné Slovensko následne zorganizovala ešte niekoľko piatkových protestov. Týždeň od prvého protestu demonštrovalo v Bratislave až 60 000 ľudí – išlo o najväčšiu demonštráciu na Slovensku od Nežnej revolúcie v roku 1989. Protesty sa konali vo viac ako 48 mestách po celom Slovensku a v 17 mestách po celom svete. Iniciatíva pokračovala v organizovaní demonštrácií v rokoch 2018 a 2019, pričom žiadala dôkladné a nezávislé vyšetrenie týchto vrážd.

Politická kríza vyvrcholila výmenou na ministerských postoch, odvolaním prezidenta Policajného zboru,  odstúpením predsedu vlády Róberta Fica, zatknutím Mariána Kočnera a obžalovaním štyroch osôb z prípravy vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice.

V novembri 2018 sa konali voľby do orgánov samosprávy obcí. O politické funkcie sa uchádzal historicky najvyšší počet jednotlivcov z neziskového sektora, pričom mnohí z nich vyhrali, čo naznačuje trend vstupu aktivistov občianskej spoločnosti do politiky.

Celková udržateľnosť mimovládnych neziskových organizácii (MNO) sa v roku 2018 mierne zhoršila, pretože sa často stávali predmetom intenzívnej antikampane. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný najmä vo verejnej podpore – vplyvom veľkého napätia v spoločnosti sa tento sektor aktivoval, a to nielen v hlavnom meste, ale aj v regiónoch. V ostatných dimenziách udržateľnosti MNO neboli zaznamenané žiadne zmeny.

Podľa ministerstva vnútra Slovenskej republiky bolo v roku 2018 registrovaných na Slovensku 54 847 MNO. Toto číslo zahŕňa: 52 079 občianskych združení; 509 neinvestičných fondov; 1 673 neziskových organizácií poskytujúcich verejnoprospešné služby; 116 subjektov s medzinárodným prvkom; a 470 nadácií.

Právne prostredie 3.0

Právne prostredie, ktorým sa riadia organizácie občianskej spoločnosti sa v roku 2018 významne nezmenilo a naďalej je celkom priaznivo nastavené.

V roku 2018 bol schválený zákon č. 346/2018 o registri mimovládnych neziskových organizácií (ďalej len „zákon o registrácii MNO“) s účinnosťou od 1. januára 2019. Účelom tohto dlho očakávaného zákona je zriadiť jednotný spoľahlivý a aktuálny register všetkých mimovládnych neziskových organizácií (MNO).

V roku 2018 vrcholní vládni opäť verbálne napadli MNO. Zástupcovia iniciatívy Za slušné Slovensko, ktorí organizovali vyššie uvedené protesty, boli obvinení z pokusu o štátny prevrat a niekoľko organizácií bolo obviňovaných z toho, že sú „politickými“ organizáciami.

Organizačné kapacity 3.1

Organizačné kapacity MNO sa v roku 2018 významne nezmenili.

V roku 2018 MNO a občianske iniciatívy aktívne budovali vzťahy so svojimi podporovateľmi. Niekoľko bývalých predstaviteľov MNO vyhralo v novembri v komunálnych voľbách a stali sa starostami alebo členmi mestského zastupiteľstva, pretože dokázali premeniť svoje pozitívne vzťahy s priaznivcami MNO na podporu voličov. Narastá percento ľudí pracujúcich v podnikateľskom sektore, ktorí sa zúčastňujú dobrovoľníckych činností v rámci rôznych programov, prípadne pôsobia ako mentori či konzultanti.

Finančná životaschopnosť 3.6

Finančná životaschopnosť organizácií občianskej spoločnosti sa v roku 2018 významne nezmenila.

MNO majú prístup k diverzifikovaným domácim a zahraničným zdrojom. Väčšina dostupných možností financovania sa však zameriava na realizáciu projektov a nie na organizačný rozvoj, preto je pre organizácie občianskej spoločnosti náročné zaistiť si dlhodobú udržateľnosť.

V priebehu roka bol spustený dlho očakávaný program Active Citizens Fund (ACF), ktorý financuje Island, Lichtenštajnsko a Nórsko. ACF na Slovensku riadi Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou.

MNO získavajú čoraz viac finančných prostriedkov na rôzne projekty prostredníctvom viacerých crowdfundingových platforiem. MNO v roku 2018 vyzbierali na Startlab.sk, spravovanom Centrom pre filantropiu, 466 465,00 € (v porovnaní s 351 000,00 € v roku 2017); 1 068 971,00 € na darujme.sk (v porovnaní s 904 402,00 € v roku 2017); viac než 1,68 milióna € na ludialudom.sk (v porovnaní s 1,36 milióna € v roku 2017); a 391 300,00 € na dakujeme.sk (v porovnaní s 297 352,00 € v roku 2017). Takéto snahy o získavanie finančných prostriedkov však stále nie sú efektívne v „citlivých“ témach, ktoré sa týkajú migrantov, homosexuálov, bisexuálov, transrodových a intersexuálov (LGBTI), rómskych komunít alebo legislatívnych zmien.

Obhajoba záujmov 2.5

Obhajoba záujmov sa v roku 2018 zlepšila, keď sa sektor, vzhľadom na veľké napätie v spoločnosti, aktivoval a to nielen v hlavnom meste, ale aj v regiónoch.

V reakcii na vraždu investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice vytvorili Inštitút SGI, Aliancia Fair-Play, Via Iuris, Nadácia Zastavme korupciu, Liga za ľudské práva, Nadácia otvorenej spoločnosti a Nadácia Pontis v roku 2018 iniciatívu Chceme veriť.

Úrad splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti pôsobí ako poradný orgán štátu zameraný na podporu aktívnej účasti občanov. V roku 2018 spustil národný projekt podporujúci pilotné projekty na tvorbu a implementáciu participatívnych verejných politík, do ktorých bolo zapojených 25 verejných inštitúcií a organizácií občianskej spoločnosti.

Rada vlády pre mimovládne neziskové organizácie sa v roku 2018 začala pravidelne stretávať. Práve Rada zohrala významnú úlohu pri príprave zákona o registri mimovládnych organizácií.

Poskytovanie služieb 2.6

Poskytovanie služieb zo strany MNO sa v roku 2018 nezmenilo. MNO naďalej poskytujú služby v mnohých oblastiach, pričom hlavnými oblasťami záujmu ostávajú sociálne služby a vzdelávanie.

Mnoho organizácií občianskej spoločnosti poskytuje služby preto, aby vyplnili medzery v poskytovaní služieb štátom. Vláda z väčšej časti prideľuje verejné zdroje poskytovateľom verejných služieb, zatiaľ čo MNO sú kategorizované ako súkromní poskytovatelia. Verejnosť uprednostňuje služby od verejných poskytovateľov, pretože sú lacnejšie. Podľa Úradu splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti existujú plány na zmenu právnych predpisov s cieľom zrovnoprávniť súkromných a verejných poskytovateľov služieb.

Sektorová infraštruktúra 2.9

Infraštruktúra podporujúca sektor MNO sa v roku 2018 významne nezmenila. Na rozdiel od iných krajín v strednej Európe, na Slovensku absentujú ISO a MNO centrá. MNO formujú koalície najmä pri horúcich témach, z dôvodu chýbajúcich stabilných ľudských a finančných zdrojov sa však často rozpadnú. Iniciatíva Chceme veriť požadovala odstúpenie predsedu vlády a vládnych predstaviteľov, ktorí nekonali v súlade so zákonom.

Vnímanie MNO verejnosťou 3.0

V roku 2018 sa vnímanie MNO verejnosťou mierne zhoršilo, pretože MNO boli predmetom intenzívnej antikampane. Súkromné aj verejné médiá sa vo veľkej miere zaoberali úlohou, ktorú zohrávali MNO počas protestov po vražde Kuciaka a jeho snúbenice. Zatiaľ čo tradičné médiá poskytovali pozitívne pokrytie, v alternatívnych médiách (najmä v online výstupoch) prevládalo počas minulého roka negatívne pokrytie a dezinformácie. Po vyhláseniach Roberta Fica, že protesty boli organizované s finančnou podporou Georga Sorosa, sa často objavovali príbehy o „Sorosovských nadáciách“ a „platených agentoch zo zahraničia“, zamerané najmä na MNO, ktoré sa venujú advokačnej činnosti. Situácia vyústila podaním trestného oznámenia za pokus o štátny prevrat proti organizátorom protestov. Obvinenia však boli zamietnuté z dôvodu nedostatku dôkazov.

Spoločnosť na Slovensku je čoraz viac polarizovaná. Niektorí sa mobilizujú okolo občianskej spoločnosti a jej hodnôt, zatiaľ čo iní podporujú protisystémové snahy. Vládne strany si uvedomujú, že konflikty s MNO zlepšujú ich verejný imidž, preto konšpirácie, ktoré sa predtým obmedzovali na extrémistickú časť politického spektra, vstupujú do hlavnej politickej diskusie. Od jari 2018 sú vyvíjané snahy o diskreditáciu občianskeho sektora, keď politické špičky i extrémisti v parlamente spochybňujú prácu organizácií občianskej spoločnosti a tretí sektor prezentujú ako zahraničných agentov alebo politických nepriateľov.

Prečítajte si celý Index udržateľnosti organizácii občianskej spoločnosti

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram