27. 09. 2017 Zodpovedné podnikanie

Ako zosúladiť „dobro“ s dosahovaním ekonomických výsledkov?

Na 18. ročníku konferencie o obchode a marketingu INTRACO Special 2017 sa zídu medzinárodne uznávaní odborníci zo Slovenska.

Každá zmena je príležitosť stať sa lídrom vo svojej oblasti. Aj zmena myslenia a správania sa spotrebiteľov z hľadiska trvalej udržateľnosti surovinových zdrojov planéty je výzvou pre všetky oblasti podnikania. Ako môžu podnikatelia ovplyvňovať správanie spotrebiteľov tak, aby  pomohli šíriť posolstvo zodpovednej spotreby?  Ako môžu prispieť k vytváraniu vyvážených podmienok pre rast nielen svojej firmy, ale aj celej spoločnosti s dôrazom na šetrenie životného prostredia?

Príďte si vypočuť názory tých najlepších na konferenciu INTRACO Special 2017

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111