17. 06. 2024 Sociálne inovácie

Akú podporu potrebujú začínajúce organizácie?

V rámci Impact Lab Inkubátora nepomáhame iba finančne, ale aj vzdelávame a prepájame.

Keď sme pripravovali nový program Impact Lab Inkubátor pre menšie a začínajúce organizácie, zamýšľali sme sa, ako ich aj nefinančne podporiť. Vznikla tak séria vzdelávacích workshopov na témy, ktoré vnímame ako kľúčové pri budovaní kapacít organizácií a ich celkovom raste a posilňovaní.

Začínali sme témou definovania misie a vízie, pokračovali teóriou zmeny. Nasledovalo nastavovanie sledovanie dopadu aktivít, ktoré zaujíma nielen donorov, ale pomôže aj organizáciám vidieť, či to, čo robia, má vplyv na ľudí, s ktorými robia.
Dôležitou súčasťou vzdelávania organizácií boli aj workshopy k vedeniu organizácie a procesov v nej, spravovania finančných tokov či informácie ku komunikácii aj fundrasingu.

 „Za 10 týždňov sme sa posunuli viac ako za 6 rokov nášho fungovania,“ zhodnotila Jarka Šimková z organizácie eduB, ktorá študovala v Kodani, ale vrátila sa na Slovensko, aby z neho pomáhala robiť lepšie miesto. Denisa Drugajová z organizácie Škôlkariq, ktorá sa zameriava na kognitívny rozvoj detí a seniorov riadenými spoločenskými hrami, ocenila, že informácie, ktoré zazneli na workshopoch boli autentické – priamo z praxe školiteľov a školiteliek.
Lektormi a lektorkami boli totiž predovšetkým ľudia z občianskeho sektora, z veľkých organizácií, ktoré prešli Impact Lab Akcelerátorom. Ďakujeme:

  • Pavlovi Hricovi a Shosane Chovan (Cesta von),
  • Martine Bolibruchovej (Zmudri),
  • Gabike Zúbrikovej (Nadácia pre deti Slovenska),
  • Petrovi Kulifajovi (Mládež ulice),
  • Marekovi Kapustovi (Superar Slovakia),
  • Jurajovi Hipšovi (CEEV Živica),
  • Lucii Strakovej z Accenture.

Lektor Juraj Hipš zdieľal svoje skúsenosti z fundraisingu.

Impact Lab Inkubátor tak vytvoril nielen priestor na vzdelávanie organizácií, ale i na ich prepájanie. Aj vďaka networkingu získava občiansky sektor silu, ktorú práve teraz potrebuje.

V nasledujúcich mesiacoch budú organizácie pracovať na svojich aktivitách, na ktoré získali podporu do výšky 20-tisíc eur. Bližšie informácie o konkrétnych projektoch nájdete tu.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111