16. 10. 2015 Zodpovedné podnikanie

Arild Humlen: Systém sa dramaticky posilnil, aby sme zvládli prudko rastúci počet utečencov

"Nórsko je stále otvorené utečencom," hovorí nórsky advokát, ktorý povedie tréning Utečenci a ich práva - od dohovorov k praxi.

Advokát a zakladateľ advokátskej kancelárie Humlen & Rieber-Mohn v Nórsku bude počas právneho tréningu pre advokátov zapojených v Iniciatíve Advokáti Pro Bono Utečenci a ich práva – od dohovorov k praxi hovoriť o podmienkach a kritériách pre udelenie medzinárodnej ochrany.

Ako vnímate utečeneckú krízu v Nórsku?

Aktuálnu utečeneckú krízu a jej vývoj vnímam z viacerých aspektov. V prvom rade a predovšetkým si myslím, že Európsky systém zareagoval príliš neskoro. Prísun utečencov bol zjavný už v lete 2014, kedy médiá informovali o vysokom počte migrantov z východu a juhu smerujúcich do Európy. Každému muselo byť jasné, že je len otázkou času, kedy sa situácia stane pre Európu nočnou morou. Napriek tomu nikto na kritickú situáciu nezareagoval, až kým nebola iná možnosť, ako krízu akceptovať. Toto oneskorenie prispelo k faktu, že situácia a mapa možných riešení sú teraz oveľa komplexnejšie a zložitejšie. Dôsledkom je tiež prehĺbenie a zhoršenie aspektu ľudskej krízy.

V súčasnej situácii čelíme aj zásadnej výzve boja proti teroru, násiliu a kriminalite. Mnohí prevádzači utečencov sú súčasťou organizovaných kriminálnych sietí, ktoré na celej situácii zarábajú obrovské sumy. Spôsoby, akými tieto siete prevádzajú ľudí vedú v mnohých prípadoch k tragickým stratám na životoch. Aj z politického hľadiska sme konfrontovaní s výzvami, ktoré narážajú na prah presahujúci ľudské práva v rôznych krajinách Európy. 

Je Nórsko krajina otvorená cudzincom?

Nórsko je stále otvorené voči utečencom. Systém sa dramaticky posilnil, aby sme zvládli prudko rastúci počet utečencov, ktorí ku nám prichádzajú každý týždeň.

Je ľahké pre cudzinca získať v Nórsku azyl?

Utečenci z Blízkeho východu majú aktuálne celkom dobré šance na získanie azylu. Ak hovoríme o iných oblastiach, k posudzovaniu takýchto žiadostí o azyl sa pristupuje na základe špecifických okolností v každom prípade individuálne.

Máte za sebou úspešný projekt obhajovania práv neúspešných žiadateľov o azyl v Nórsku pred súdmi. Kedy a prečo tento projekt vznikol?

Pracovná skupina Nórskej advokátskej komory sa venovala zamietnutým žiadostiam o azyl a rozhodnutiam týkajúcich sa ľudskoprávnych záväzkov. Takisto rozhodnutí, ktoré vstupovali do základných práv cudzincov v Nórsku, ktorí žiadali o ochranu na základe Dohovoru OSN o právach detí a ďalších humanitárnych právnych záväzkov. Predsedal som skupine a projektu počas celého funkčného obdobia siedmich rokov. Zaoberali sme sa 1 755 individuálnymi prípadmi, v 74 prípadoch sme ich predložili na súdne preskúmanie využívajúc všetky opravné prostriedky, ktoré vnútroštátny právny systém ponúka – od súdov najnižšieho stupňa, niektoré prípady sme predložili Komisii OSN pre ľudské práva a Európskemu súdu pre ľudské práva v Štrasburgu. V projekte sme dosiahli 65-percentnú úspešnosť, kedy bol v individuálnych prípadoch (jednotlivcov alebo celej rodiny) udelený azyl alebo povolenie na pobyt z iných dôvodov.

Zámerom nášho projektu bolo preukázať, že domáce imigračné postupy nezabezpečovali dostatočne spravodlivé konanie a vypracovať správu pre Ministerstvo spravodlivosti  a Parlament ako podporný argument pre našu „právnu” kritickú analýzu systému a nepodliehala by optike rôznych politických stanovísk. Správu sme doručili v roku 2014, kedy projekt skončil.

Ako voči žiadateľom o azyl postupujú súdy?

Počet azylových a ľudskoprávnych prípadov na súdoch narastá. Súdy sú pri posudzovaní týchto prípadov veľmi dôsledné a otvorené. Sudcovia ich posudzujú na právnej a nie politickej báze. Niekoľkými prípadmi z tejto oblasti sa nedávno zaoberal aj Najvyšší súd.

 Aké práva platia pre utečencov v Nórsku? Ako by sme z hľadiska dodržiavania práv a slobôd mali vo svete prihliadať na utečencov?

Vo všeobecnosti cudzinci majú individuálne práva porovnateľné s Nórmi alebo osobou nórskeho pôvodu. Základné práva sú chránené rámcom medzinárodného práva. Nahliadať na práva utečencov musíme v medzinárodnom kontexte a národná legislatíva preto musí zabezpečiť spravodlivý azylový proces, ktorý je v súlade s cieľmi medzinárodného humanitárneho práva. Právna úprava musí zaručiť utečencom, že pokiaľ spĺňajú podmienky, majú právo na medzinárodnú ochranu v danej krajine a aj ju dostanú.

KTO JE ARILD HUMLEN?

Arild pôsobí ako advokát už 35 rokov. Od roku 1994 je členom Nórskej advokátskej komory, v ktorej niekoľko rokov predsedal Právnej komisií azylového a imigračného práva. Ako zakladateľ a predseda Litigačnej skupiny azylového a imigračného práva dostal spolu so skupinou spolupracovníkov niekoľko prestížnych ocenení. V auguste tohto roku mu medzinárodná Organizácia Save the Children udelila ocenenie za jeho prácu na presadzovaní práv detí. Od roku 2012 je členom predstavenstva Democratic Progress Institute v Londýne, ktorý sa zameriava na litigáciu a advokáciu ľudskoprávnych prípadov. V súčasnosti popri svojej advokátskej praxi predsadá právnemu výboru Nórskej advokátskej komory.

Advokáta Arilda Humlena sme pozvali na Slovensko v rámci bilaterálnej spolupráce Nadácie Pontis a Nórskou advokátskou komorou v rámci projektu Hlavy pomáhajú: zapájanie ľudí z firemného sektora do riešenia spoločenských problémov. Projekt bol podporený sumou 45399,96 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.