20. 04. 2018 Sociálne inovácie

AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis podporil mladých inovátorov

Sú medzi nimi výskumníci z oblasti medicíny, fyziky, chémie, aj robotiky.

Na slovenských školách rastú budúce inovátorské a vedecké kapacity. Potvrdzuje to zoznam mladých invátorov, ktorých odvážne projekty už siedmykrát podporil AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis. Medzi nimi napríklad vývoj náhrady titánových ortopedických implantátov novým typom biomateriálu, vytlačeným na 3D tlačiarni a upraveným pre kontakt s ľudským telom, alebo vývoj rýchlej, bezzápachovej a na pomôcky nenáročnej prípravy kostných anatomických pomôcok pre štúdium veteriny, či inovované monitorovanie vibrácií leteckého palivového čerpadla. Spolu 20 inovatívnych projektov a ich autorov podporil AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis sumou 30 000 Eur.

„Podpora inovácií prostredníctvom AXA Nadačného fondu vychádza z našej firemnej DNA. Chceme meniť svet, pomáhať ľuďom žiť lepší život a zároveň ich uistiť, že naša úloha nie je len o finančných otázkach, ale aj o skutočnom partnerstve s našimi klientmi. Je pre nás dôležité, aby inovátori, a to nielen v oblasti financií, dostali príležitosť rozvíjať svoje talenty, ktoré prinesú nové perspektívy pri efektívnom riešení problémov ľudí – to je podstatou našej spoločenskej zodpovednosti,“ hovorí Robert Gauci, generálny riaditeľ AXA pre Českú republiku a Slovensko.

Dvadsať finalistov siedmeho ročníka grantovej výzvy Inovátor 2018 v AXA Nadačnom fonde, spravovanom Nadáciou Pontis, s podtitulom Chceš rozvíjať svoj talent vo vede a výskume? Podporíme ťa!, si rozdelí spolu 30 000 eur. Niektorí finančnú podporu využijú na technické zázemie potrebné na realizáciu projektu, iní na účasť na medzinárodných súťažiach či fórach. Ale cieľ majú spoločný – kvalitnejší a bezpečnejší život každého človeka. Z ocenených projektov a ich autorov možno spomenúť napríklad:

Mateja Bartoša, ktorý chce naprogramovať simulačné prostredie pre rozsiahly objem dát v chemickom priemysle, čo môže viesť k zvýšeniu energetickej účinnosti procesov, zníženiu záťaže chemického priemyslu na životné prostredie a predchádzaniu závažným priemyselným haváriám.

Jana Čorňáková pracuje na zvýšení kvality života onkopacientom a to nahradením syntetických chemoterapeutík prírodnými látkami, ktoré na nádorové bunky pôsobia toxicky, ale nemajú negatívny vplyv na bunky zdravé.

Na onkologických pacientov zameral svoj projekt aj Lukáš Kamenský, ktorý skúma najvhodnejší spôsob separácie oleja z láskavcových semienok.

Náhradu za titánové ortopedické implantáty vyvíjajú hneď dvaja finalisti – Miriam Feretová a Samuel Smoter.

Adam Kocka vidí význam v podpore nadšencov histórie a rozhodol sa natočiť dokument o práci Klubu vojenskej histórie Beskydy, ktorý sa venuje najmä problematike prvej svetovej vojny. Prípravu kostných preparátov, potrebných pre štúdium veterinárnej medicíny, vylepšil a zjednodušil Filip Korim.

Autonómnym robotom sa vo svojom projekte venoval Oliver Kudzia a legorobotike zase Jakub Macko.

Jakub Lenner vyvíja hydroponický systém na pestovanie rastlín vo vertikálnej polohe a Ivana Marko vylepšuje metódu eliminácie nebezpečných látok bromičnanov z vody.

Eva Marková experimentuje s multimodálnymi adsorbentmi, ktoré majú výnimočné vlastnosti pri čistení terapeutických proteínov počas výroby liečiv.

Prírodnú alternatívu k syntetickým opaľovacím prípravkom hľadá Ján Maťufka aj Peter Škripko a Michal Mičjan pracuje s organickými tranzistormi v elektronike.

V onkomedicíne chce svoj inovátorský talent uplatniť aj Jana Motešická, ktorá plánuje vďaka príspevku z AXA Nadačného fondu realizovať ďalšie experimenty pri použití fotodynamickej terapie pri liečbe onkoochorení.

Gabriel Paľko chce svoju vášeň a túžbu po objavovaní naplniť účasťou na International Summer School for Young Physicists v Perimeter Institute for Theoretical Physics v kanadskom Waterloo, kde sa zúčastní prednášok o špičkovej teoretickej fyzike a bude spolupracovať so svetovými teoretickými fyzikmi.

Dominika Pánska sa venuje vplyvu dusitanu sodného, syntetického aditíva označovaného E250, na zdravie človeka. Bezpečnosť a predvídateľnosť porúch v leteckej doprave rieši Pavol Pecho a navigáciu leteckého stroja zatiaľ v modelárskej podobe vyvíja Marco Pintér.

Finalisti siedmeho ročníka AXA Nadačného fondu sú pre nás dôkazom, že slovenská veda a inovácie majú medzi mladými ľuďmi nadaných nasledovníkov. Dokážu presne pomenovať problém a navrhnúť inovatívne riešenia, ktoré vzbudzujú záujem aj u odbornej verejnosti. Sú schopní nájsť synergie s tretími stranami, ktoré im pomôžu na ceste k splneniu cieľa a tiež sa neboja porovnať si svoje vedomosti a  schopnosti s mladými ľuďmi na medzinárodnej úrovni. Sme na nich hrdí, sú totiž odvážni, vytrvalí a idú nad rámec očakávaní spoločnosti aj na úkor vlastného voľného času a pohodlia,“ dodáva Peter Socha, zástupca generálneho riaditeľa skupiny AXA pre Českú republiku a Slovensko.

„V tomto ročníku grantového programu sme podporili víťazné projekty sumou 30 tisíc eur. Počas siedmich rokov existencie grantového programu to bolo spolu 99 projektov v celkovej sume viac ako 162 tisíc eur,“ uzatvára P. Socha.

AXA Nadačný fond je určený pre študentov vo veku od 15 do 26 rokov. Umožňuje mladým inovátorom získať potrebné finančné prostriedky na zmysluplné projekty z oblasti vzdelávania, prírodných, či humanitných vied. Finančnú čiastku môžu študenti čerpať aj na technické a komunikačné zabezpečenie realizácie projektu, alebo účasť na vedeckých konferenciách a seminároch. Podmienkou získania grantu je výborný študijný prospech, preukázanie sa účasťou na odborných súťažiach, či angažovanie sa v záujmových činnostiach. AXA Nadačný fond spravuje Nadácia Pontis.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.