03. 10. 2012 Nadácia Pontis

Bezbariérová Stanica

Kultúrne centrum Stanica Žilina-Záriečie dokončilo debarierizáciu priestorov.

Kultúrne centrum Stanica Žilina-Záriečie dokončilo debarierizáciu priestorov. Kultúrne akcie na poschodí a v pivnici Stanice sú už sprístupnené aj vozičkárom. „Na schodoleze japonskej výroby ich pohodlne a bezpečne prepravíme po strmých schodoch. Takisto sme špeciálne prerobili toalety na prízemí, aby spĺňali štandard bezbariérovosti. Podarilo sa to vďaka Nadácii Pontis prostredníctvomNadačného fondu Kia Motors Slovakia, pretože podporili náš projekt Mobilita k tvorivosti sumou 3000,- eur,“ hovorí Róbert Blaško, projektový manažér Stanice. Priestory Stanice boli už počas jej rekonštrukcie v rokoch 2002-2007 upravované tak, aby boli prístupné aj ľuďom na vozíku. Stále však chýbali financie na bezbariérové vyriešenie 40 schodov, ktoré vedú do ateliérov v pivnici a do divadelnej a koncertnej sály v podkroví. Na vozíku sa dnes dá dostať v rámci areálu všade – do budovy Stanice, parku aj budovy S2 postavenej z balíkov slamy a prepraviek od piva.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111