26. 05. 2016 Nadácia Pontis

Bezplatný tréning v oblasti ochrany osobných údajov s Michalom Pališinom

Tréning ponúka predstavenie novelizovaného zákona o ochrane osobných údajov

Prihláste sa na bezplátný právny tréning v oblasti ochrany osobných údajov

Advokát: Michal Pališin

Kapacita: 15 účastníkov

Miesto: White & Case, Hlavné námestie 356/5, 811 01 Bratislava-Staré Mesto

Čas: 8.6.2016,14:00 – 17:00                             

 CHCEM SA PRIHLÁSIŤ

V roku 2013 vláda prijala zákon o ochrane osobných údajov, ktorý bol o rok na to novelizovaný. Tréning ponúka predstavenie tohto zákona spolu s jeho novelizáciou, opis jeho pôsobnosti (na koho sa vzťahuje) a dôležitých inštitútov, ktoré upravuje, napr. rôzne bezpečnostné prvky ochrany osobných údajov ako bezpečnostné projekty, zodpovedné osoby, súhlas so spracovaním osobných údajov a podobne. Dozviete sa tiež o povinnostiach, ktoré z tohto zákona vyplývajú voči Úradu na ochranu osobných údajov (nahlasovanie a registrácia informačných systémov) s prihliadnutím na možné sankcie v prípade nesplnenia zákonných požiadaviek. Advokáti sa tiež zamerajú na zodpovedanie vašich vopred zaslaných otázok v tejto oblasti.

 

Agenda

14:00 – 14:15 / Privítanie a predstavenie prítomných

 

14:15 – 15:20  / Prezentácia – 1. časť

  • Úvod a základná terminológia
  • Povinnosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa
  • Oprávnená osoba
  • Súhlas a predchádzajúce informovanie dotknutej osoby
  • Registrácia a evidencia informačných systémov
  • Zodpovedná osoba
  • Práva dotknutej osoby
  • Bezpečnostné opatrenia

 

15:20 – 15:35     / Prestávka a občerstvenie

 

15:35 – 17:00     / Prezentácia – 2. časť

  • Kontrola úradu
  • Sankcie a trestnoprávna zodpovednosť
  • Odpovede na poskytnuté otázky
  • Ďalšie otázky a diskusia

 

Michal Pališin pôsobí ako advokát v prestížnej medzinárodnej advokátskej kancelárii White & Case už 10 rokov. Svoje právnické vzdelanie získal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a titul LL.M. získal na Právnickej fakulte Univerzity v Gente v Belgicku.

 

V rámci svojej právnej praxe sa okrem iného špecializuje aj na otázky týkajúce sa ochrany súkromia a osobných údajov a regulácie v oblasti elektronických komunikácií a v tejto súvislosti poskytuje poradenstvo viacerým významným zahraničným ako aj domácim klientom.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111