12. 10. 2012 Zodpovedné podnikanie

Bielorusi sa inšpirovali na Slovensku

Bieloruskí manažéri a študenti absolvovali na Slovensku jesennú školu zodpovedného podnikania.

Zodpovedné podnikanie môže mať veľa podôb a vôbec nezávisí od veľkosti či bohatstva firmy. Myslia si bieloruskí manažéri a lektori zo Školy biznisu a manažmentu technológií v Minsku, ktorí doteraz vnímali zodpovedné podnikanie skôr ako vymoženosť západných vyspelých krajín.

Slovensko nie je v západnej Európe a napriek tomu veľa firiem zaviedlo princípy zodpovedného podnikania do svojho biznisu. Som si istý, že tento trend príde aj do Bieloruska,” hovorí Yegor Krauchanka, ktorý v Bielorusku riadi podnik na výrobu a dodávku kancelárskeho vybavenia.

Hovorili o korupcii a životnom prostredí

Bieloruskí manažéri a študenti navštívili na Slovensku rôzne firmy, z ktorých mnohé sú členmi združenia Business Leaders Forum. Príkladom je Západoslovenská energetika, ktorá razí cestu transparentnosti a otvorenosti. Bielorusom priblížila cestu slovenských firiem, ktoré na Slovensku museli čeliť nástrahám korupčného prostredia, ale aj vďaka Fondu pre transparentné Slovensko pri Nadácii Pontis demonštrujú, že chcú proti korupcii v krajine zakročiť.

Z hľadiska ochrany životného prostredia zaujala Bielorusov spoločnosť Tesco Stores SR, ktorá chce do roku 2020 znížiť uhlíkovú stopu na polovicu. Produkciu emisií vyvažuje výrobou zelenej energie zo solárnych panelov, ale aj centralizovaným systémom logistiky. Stretnutia prebehli aj so zástupcami spoločností Provident FinancialHewlett-Packard Slovakia, či Všeobecná úverová banka.

Bieloruskí hostia tiež navštívili viacero malých zodpovedných firiem. O dobrej atmosfére na pracovisku a otvorenosti voči zamestnancom hovorili v kníhkupectve Martinus, ktoré nielen zapája zamestnancov do spoločných projektov cez interný Facebook, ale vedie ich aj k ochrane životného prostredia cez recyklovanie odpadu či šetrenie energie. Zákazníci auto servisu Oil Partner majú zase výhodu v tom, že sa nemusia objednávať vopred. Prídu a podľa rozsahu prác sa sami môžu prizerať, ako ich auto prechádza opravou.

Zodpovedné podnikanie aj do Bieloruska

Bieloruskú jesennú školu zodpovedného podnikania organizovala Nadácia Pontis v Bratislave pre šiestich lektorov a študentov MBA študijného programu zo Školy biznisu a manažmentu technológií v Minsku. V Bielorusku je veľmi málo príležitostí pre manažérov, aby sa naučili zavádzať zodpovedné podnikanie do vlastnej firemnej kultúry. Krajine chýbajú odborníci, ktorí by mohli zvyšovať vedomosti podnikateľov. Práve MBA vzdelávanie na Škole biznisu v Minsku môže inšpirovať bieloruských manažérov k zodpovednému podnikaniu.

Bieloruskí lektori budú pokračovať v zavádzaní zodpovedného podnikania do výučby manažérov na univerzite a úlohou študentov bude organizovať otvorené prednášky pre ďalších kolegov. Jesenná škola zodpovedného podnikania sa uskutočnila v rámci projektu Slovenské skúsenosti v zodpovednom podnikaní pre Bielorusko. Projekt je podporený z prostriedkov Slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci Slovak Aid.

Zdroj: TS Pontis

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111