06. 03. 2023 Nadácia Pontis

Chráňme nadácie pred podvodníkmi – zachovajme ich verejnoprospešný účel

Podporte hromadnú pripomienku na stiahnutie a prepracovanie novelizácie zákona o nadáciách.

Zavedenie tzv. súkromných nadácií ohrozuje 30 rokov budovania dobrého mena nadácií, ako aj definíciu a vnímanie verejnoprospešnosti v spoločnosti. Pridajte sa k hromadnej pripomienke na stiahnutie návrhu novely zákona o nadáciách.

Pripomienku je možné podpísať do 7. marca 2023 (18:00).

Prečo hromadnú pripomienku podávame?

  • Zmena zákona o nadáciách nebola predmetom žiadnej diskusie s predstaviteľmi mimovládneho neziskového sektora.
  • Nesúhlasíme, aby sa výrazom nadácia, hoc aj s prívlastkom súkromná, označovali právnické osoby nielen bez akéhokoľvek verejnoprospešného cieľa, ale naopak ktorých cieľom je častokrát presný opak.
  • Navrhované zmeny nie sú dostatočné na odlíšenie, ale aj potenciálne odoberajú možnosť akejkoľvek kontroly nakladania s významným majetkom bohatých osôb či právnických osôb.
  • Mimoriadne voľná úprava postavenia obdobného subjektu predstavuje priestor na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti, financovanie terorizmu či iných protispoločenských aktivít.
  • Tým, že aj takáto nadácia bude môcť podnikať a jej účel nie je fakticky nijako obmedzený, nevyžaduje ani žiaden vstupný kapitál, ani zverejňovanie údajov o darcoch ani príjemcoch, je atraktívnosť a dostupnosť pre rôzne antisystémové skupiny mimoriadne vysoká.

Chceme, aby sa verejnoprospešný účel nadácií a súkromné záujmy osôb ohľadom nakladania s ich majetkom nezmiešavali a súčasne, aby boli dopracované záruky a fungovanie obdobných entít tak, aby ich činnosť bola transparentná.

Celé znenie pripomienky si môžete prečítať tu.

Hromadná pripomienka je podaná prostredníctvom Nadácie Pontis a Nadácie Centra pre filantropiu k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 37/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony predložený Ministerstvom spravodlivosti SR dňa 14. 2. 2023. LP/2023/63. Materiál bol zverejnený na portáli SLOV-LEX. 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.