13. 05. 2014 Sociálne inovácie

Chrispin Mwawana: Vďaka moderným technológiám na vyučovaní majú žiaci lepšie výsledky

Doteraz každý študent odchádzal zo Strednej školy Chala počítačovo gramotný a získal diplom počítačového kurzu na škole.

Chrispin Mwawana (vľavo) hovorí o dôležitosti vzdelávania v oblasti informačných a komunikačných tec

Chrispin Mwawana je jedným zo skupiny piatich kenských učiteľov, ktorý koncom apríla navštívil Slovensko, aby rozšírili spoluprácu so slovenskými školami v oblasti cvičných firiem a podnikateľských zručností. Hovorili sme spolu aj o tom, ako napreduje projekt SoteICT (Sote znamená v svahilčine každý. SoteICT znamená, aby každý mal možnosť získať a rozvíjať IT zručnosti). 

Na projekte zavádzania moderných technológií na stredných školách v Keni s nami spolupracujete od začiatku. V čom môžu informačné a komunikačné technológie, ako aj počítačové kluby a cvičné firmy na školách prispieť k rozvoju študentov?

Informačné a komunikačné technológie majú veľký vplyv nielen na jednotlivca, ale aj na komunitu, podnikateľské prostredie či politiku. Aj preto sú stále viac významnou súčasťou rozvojovej spolupráce. Keď používame moderné technológie na vyučovaní ako napríklad púšťanie krátkych filmov alebo jednoduchých animácií, študenti sú omnoho pozornejší a lepšie rozumejú učivu. To má za následok aj zlepšenie ich školských výsledkov. Keď študenti navštevujú v škole počítačové kurzy a ďalej sa rozvíjajú v mimoškolských počítačových kluboch, nielenže zvyšujú svoje šance na uplatnenie sa na pracovnom trhu, ale tiež sa učia pracovať samostatne.

Naše kenské školské osnovy sú tak nabité, že študenti sa musia učiť veľké množstvo teoretických vedomostí. Škola ich však neučí praktickým schopnostiam, ktoré by mohli využiť v reálnom živote. Práve v cvičných firmách majú študenti možnosť získať veľmi konkrétne a praktické zručnosti, ktoré ich  pripravia na to, aby boli schopní čeliť životu po škole a úspešne sa zapojiť do globálnej ekonomiky založenej na vedomostiach.

Projekt zakladania cvičných firiem sme prvýkrát spoločne spustili na vašej škole v tomto školskom roku. Stretli ste sa s nejakými problémami pri jeho realizácii?

Z mojich skúseností môžem povedať, že integrácia moderných technológií do vyučovania môže byť problém, pretože učitelia sa často boja technológií. Využívanie informačných a komunikačných technológií vnímajú tak, že si vyžadujú viac času a viac prípravy. Keď učiteľom tu na Strednej škole v Chala nariadim, aby jednu hodinu do týždňa využívali na svojich predmetoch informačné technológie, urobia pre to maximum, aby to dodržali. Som veľmi optimistický, keď vidím, ako sa za posledný polrok medzi sebou učitelia predbiehajú a súťažia, aby mohli moderné technológie využívať na svojich predmetoch. Mojou úlohou je, aby som im tieto možnosti ešte viac rozšíril.

Čo sa týka cvičných firiem, moment, kedy som naozaj pochopil koncept cvičných firiem bol počas mojich dvoch návštev Slovenska. Keď som na vlastné oči uvidel, ako vyzerajú cvičné firmy na Slovensku, uvedomil som si, že študentské cvičné firmy naozaj môžu fungovať, a čo je ešte dôležitejšie, pochopil som, ako. Táto reálna skúsenosť mi umožnila posunúť myšlienku cvičných firiem ďalej našim učiteľom a študentom. Som si istý, že aj v Keni môžu cvičné firmy fungovať.

Ako vidíte budúcnosť vašich počítačových klubov a cvičných firiem?

Keďže som zároveň aj koordinátorom projektu SoteICT pre kraj Taita Taveta, uvažujem o tom, ako dosiahnuť na Chala Secondary takú vysokú úroveň, že by sme mohli slúžiť ako vzor pre ďalšie školy zapojené do projektu. Cvičné firmy našich žiakov budú zarábať skutočné peniaze a budú prispievať do miestneho podnikateľského prostredia, rovnako ako aj do komunity. Budem sa snažiť o to, aby projekt na Chala Secondary naozaj poskytoval študentom vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré sú potrebné v 21. storočí a ktoré im pomôžu v budúcnosti úspešne nájsť uplatnenie. Doteraz sa mi podarilo zabezpečiť, aby každý študent odchádzal z našej školy počítačovo gramotný a získal diplom počítačového kurzu na škole.

Keňania navštívili Slovensko

Piati kenskí učitelia prišli na Slovensko, aby sa na našich školách učili rozvíjať prácu s modernými technológiami a podnikateľské zručnosti. Na Obchodnej akadémii v Leviciach sa zúčastnili aj tréningu o využívaní tabletov v rámci vyučovania a oboznámili sa s cvičnými firmami žiakov. 

Nadácia Pontis už od roku 2010 otvára na kenských školách počítačové učebne a okrem internetu zavádza moderné technológie a inovatívne učebné postupy. Tie pomáhajú nielen miestnym učiteľom, ale aj študentom. Vďaka nim dosahujú lepšie výsledky v škole a majú väčšiu šancu uplatniť sa na trhu práce. „Venujeme sa predovšetkým kenským a slovenským učiteľom, pretože sú nositeľmi zmien a inovácii a najviac môžu prispieť k pozitívnej zmene v životoch študentov. Našou snahou je ukázať, že kenskí študenti sú rovnako šikovní a schopní ako slovenskí aj napriek inému sociálnemu zázemiu. Vychádzame pritom z miestnych podmienok a prepájame slovenské a kenské školy, ich učiteľov a študentov,“ hovorí Jakub Šimek z Nadácie Pontis, ktorý program v Keni koordinuje.

V Keni sa len malé percento študentov dostáva na vysokú školu. Aj preto sa mnohí z nich pripravujú pre praktický život. Kenskí študenti si vďaka spolupráci s levickou obchodnou akadémiou založili cvičné firmy, v ktorých rozvíjajú svoje podnikateľské zručnosti. „Ide o vynikajúci spôsob vzdelávania, v rámci ktorého si môžu vyskúšať biznis v oblasti turizmu či propagácie výrobkov. Skupina študentov si dokonca založila fiktívnu banku, ktorú finančne podporuje aj miestna pobočka,“ dodáva D. Skladanová. Zvolili si vedenie, dokážu si vytvoriť účet, realizujú prevodné príkazy a dokonca učia svojich rodičov, ktorí nové znalosti reálne uplatňujú pri kontakte s ozajstnou bankou – napríklad pri platení školného. Slovenskí študenti v Leviciach naopak cvične obchodujú s kenskými produktmi ako sú keramika či bižutéria a propagujú topánky Bata Safari, najpopulárnejší typ obuvi, ktorá sa vyrába v Keni.

Študenti dosahujú lepšie výsledky

„V súčasnosti spolupracujeme s 10 strednými školami na kenskom vidieku v regióne Taita – Taveta v ucelenom soteICT programe. Je jedinečný tým, že aj školy, ktoré pred našim projektom nemali zavedenú elektrinu, dnes excelujú s prezentáciami na vedeckých súťažiach v národných kolách a ich študenti produkujú videá o svojich cvičných firmách,“ zdôrazňuje J. Šimek. Nadácia tiež pravidelne organizuje súťaže medzi slovenskými a kenskými školami v tvorbe propagačných videí, v písaní esejí alebo životopisov.

Keňania navštívili aj Strednú odbornú školu podnikania v Prešove, kde nadviazali na dvojročnú spoluprácu pri Módnej línii mladých. Kenských učiteľov oslovilo aj Evanjelické gymnázium v Tisovci, kde načerpali inšpiráciu z bohatých aktivít tamojších žiakov a úzkej spolupráce pedagógov s podnikateľským prostredím.

Študijná cesta kenských učiteľov na Slovensku sa uskutočnila v rámci projektu Slovensko-kenskej spolupráce pre moderné školy, ktorý Nadácia Pontis realizuje s finančnou podporou slovenskej oficiálnej rozvojovej spolupráce SlovakAid.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111