18. 04. 2017 Zodpovedné podnikanie

Čo v praxi znamená zmena podmienok osobného bankrotu?

Experti, ktorí sa podieľali na návrhu novely zákona o konkurze, vysvetlia, ako zmeny ovplyvnia advokátov, sociálnych pracovníkov a ich klientov.

Minulý mesiac vstúpila do platnosti novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá výrazne mení proces oddlženia. Zmeny sú zásadné pre advokátov ako aj sociálnych pracovníkov, ktorí pracujú so sociálne slabšími skupinami. V piatok 28. apríla sme preto pripravili krátke školenie, na ktorom srdečne vítame obe skupiny. Časť určená pre advokátov začína o 10:00, zatiaľ čo sociálnym pracovníkom sa budú speakri venovať už od 9:00 (viac info nižšie). Zvyšok školenia je zacielený predovšetkým na advokátov, všetci sú však vítaní. Na budúci týždeň sa skupina stretne s Centrom právnej pomoci, aby prediskutovala možnosti CPP vzhľadom na ich súčasné kapacity a ujasnila si, čo zmena znamená v praxi pre klientov, soc. pracovníkov a samozrejme advokátov. Výsledky tohto stretnutia budeme tiež komunikovať na pripravovanom školení.

Príprava novely bola výsledkom niekoľkoročnej snahy skupiny v téme bezdomovectva, v ktorej najaktívnejšími členmi boli Silvia Belovičová z advokátskej kancelárie Squire Patton Boggs, Martin Provazník z kancelárie bnt attorneys-at-law a Ivan Lorenc z o.z. Proti prúdu, vydavateľa časopisu Nota Bene. Spolupráca vyhrala v tento rok čestné uznanie na oceneniach Via Bona Slovakia a tento tím bude viesť náš tréning.

 

Termín: piatok 28.4.

Miesto: Proti prúdu, vydavateľ časopisu Nota bene – Karpatská 10, 811 05 Bratislava (vchod z ulice Beskydská)

Kapacita: 25 účastníkov

Program:

09:00 – 10:00 – Q&A pre sociálnych pracovníkov (Martin Provazník, bnt attorneys-at-law & Silvia Belovičová, Squire Patton Boggs)

     – Ako pripraviť klienta? Aký je postup? Aké dokumenty treba zhromaždiť?

     – Kde hľadať pomoc a v akých prípadoch? Centrum právnej pomoci/Advokáti Pro Bono?

10:00 – 11:00 – Zmeny v zákone o konkurze a reštrukturalizácii (Silvia Belovičová, Squire Patton Boggs)

11:00 – 12:00 – Praktická stránka práce s ľuďmi so sociálne slabších vrstiev obyvateľstva (Ivan Lorenc, o.z. Proti prúdu & Martin Provazník, bnt attorneys-at-law)

     – Príklad dobrej praxe – Právna klinika pre ľudí bez domova resp. spolupráca Proti Prúdu a bnt attorneys-at-law

 

Kapacita tréningu je 25 miest, pričom za jednu advokátsku kanceláriu sa môžu prihlásiť 2 účastníci, za neziskovku 1 pracovník. V prípade, že tréning nebude plne obsadený, v prihlasovacom formulári je možnosť zaznačiť, aby sme vás kontaktovali, pokiaľ máte záujem prísť viacerí. Účastníci, ktorí sa prihlásia po zaplnení kurzu budú evidovaní ako náhradníci a kontaktovaní iba v prípade, že sa uvoľní miesto. Formulár teda odporúčame v každom prípade vyplniť, často sa stáva, že sa niekto na poslednú chvíľu odhlási.

Organizátori školenia

 Partner školenia

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111