21. 09. 2016 Zodpovedné podnikanie

Coca-Cola HBC je svetovou špičkou nápojového priemyslu v indexoch udržateľnosti

Spoločnosť získala v DJSI 90 bodov, čo je o 40 bodov viac ako je priemer v tomto priemyselnom odvetví.

Spoločnosť Coca-Cola HBC sa podľa nedávno zverejnených indexov udržateľnosti Dow Jones Sustainability Indices umiestnila v nápojovom priemysle na prvom mieste na svete z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja. Spoločnosť získala 90 bodov, čo je o 40 bodov viac ako je priemer v tomto priemyselnom odvetví a o 3 body viac ako v predchádzajúcom roku.

Jeden z najdôveryhodnejších a široko uznávaných rebríčkov firiem oceňuje spoločnosť Coca-Cola HBC za jej solídnu, transparentnú a sústavnú výkonnosť v oblasti udržateľnosti.Spoločnosť sa do celosvetového hodnotenia zapojila už deviaty raz. V priebehu roka 2015 pokračovala v znižovaní svojej ekologickej stopy a dosiahla dvojciferné zníženie emisií uhlíka. Zároveň sa jej podarilo znížiť množstvo vody spotrebovanej na výrobu jedného litra nápoja a množstvo obalových materiálov, a to i napriek nárastu výroby a tržieb. Coca-Cola HBC bola v roku 2015 jednou z prvých 12 spoločností na svete, ktorá si stanovila vedecky podložené ciele znížiť emisie uhlíka. Stanovenie internej ceny vody a uhlíka v roku 2015 a prijatie záväzku zohľadňovať udržateľnosť ukazujú, ako spoločnosť podporuje svetové úsilie splniť ciele v oblasti trvalo udržateľného rozvoja prijatých Organizáciou spojených národov v praxi.

Coca-Cola HBC je najviac diverzifikovaným výrobcom nealkoholických nápojov systému Coca-Cola, ktorý zásobuje takmer 600 miliónov spotrebiteľov v 28-ich krajinách na troch kontinentoch. Firma investovala 8,2 mil. EUR (2,3 % ročného zisku pred zdanením za rok 2015) do CSR aktivít a podpory spoločnosti, pričom sa v spolupráci s viac ako 230 mimovládnymi organizáciami zameriava na 3 kľúčové oblasti: aktívny životný štýl, zodpovedný vzťah k životnému prostrediu a vode a rozvoj mládeže.

Hlavné údaje výkonnosti za rok 2015:

  • 33 311 zamestnancov
  • 43 000 dodávateľov
  • 1,3 mld. EUR vynaložených na priame zákazky
  • 271 mil. EUR celkovo odvedených na daniach
  • 11,7 % priameho medziročného zníženia emisií uhlíka
  • Energetická účinnosť sa medziročne zvýšila o 7,2 %
  • 19,4 % medziročný nárast používania recyklovaných PET fliaš
  • 87 % skóre angažovanosti v oblasti trvalo udržateľného rozvoja

O Dow Jones Sustainability Indexe (DJSI)

Index DJS bol predstavený v roku 1999 ako prvé globálne meradlo trvalej udržateľnosti. Indexy sú ponúkané vo vzájomnej spolupráci RobecoSAM s S&P Dow Jones indexy. Táto skupina sleduje akciovú výkonnosť svetových firiem z hľadiska ekonomických, ekologických a sociálnych kritérií. Indexy slúžia ako meradlo pre investorov, ktorí integrujú aspekty trvalej udržateľnosti do svojich portfólií a poskytujú efektívnu zmluvnú platformu pre firmy, ktoré chcú prijať osvedčené postupy trvalej udržateľnosti. Na základe vyhodnotenia celého radu všeobecných a odborovo špecifických otázok je prijatých pre zápis iba horných 10 % uchádzačov. Pre viac informácií navštívte http://www.sustainability-indices.com/.

Víac informácií o aktivitách spoločnosti Coca-Cola HBC v oblasti udržateľnosti nájdete na http://coca-colahellenic.com/en/sustainability/.

 

Zdroj: TS Coca-Cola HBC

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.