04. 12. 2014 Zodpovedné podnikanie

COCA-COLA HBC získala druhé ocenenie za svoju zodpovednosť

COCA-COLA HBC získala najvyšší rating za transparentné zverejňovanie informácií o ochrane životného prostredia.

CocaCola HBC AG (Coca-Cola HBC), druhý najväčší bottler spoločnosti The Coca-Cola Company, bola ocenená najvyšším ratingom „A“ spoločnosťou Carbon Disclosure Project (CDP) a vďaka tomu sa umiestnila aj v CDP Global Climate Performance Leadership Indexe 2014.

Toto je ďalší úspech spoločnosti, nadväzujúci na nedávne vymenovanie za lídra v priemysle výrobcov nealkoholických nápojov v Dow Jonesovom indexe udržateľnosti (DJSI). Coca-Cola HBC je už siedmy rok radená do týchto indexov a v tomto roku prvýkrát vedie ako vo svetových, tak aj v európskych indexoch.

„Teší nás, že sme uznávaným lídrom medzi výrobcami nealkoholických nápojov v rámci týchto dvoch ukazovateľov výkonu dlhodobej udržateľnosti. Naše neustále napredovanie v tomto roku v indexe DJSI a zlepšenie hodnotenia z triedy B na A v rámci Projektu CDP ukazujú, že udržateľnosť je srdcom nášho podnikania,“ povedal výkonný riaditeľ Coca-Cola HBC Dimitris Lois.

CDP je nezisková organizácia, ktorá poskytuje unikátny systém hodnotenia, umožňujúci  spoločnostiam merať, zverejňovať a zdieľať podstatné informácie o životnom prostredí. Súčasne ich motivuje k zverejňovaniu ich vplyvu na životné prostredie a  k tomu, aby urobili kroky k jeho zmenšeniu.

Tento rok CDP povýšila spoločnosť Coca-Cola HBC do najvyššieho ratingu A (minulý rok sa umiestnila v ratingu B) a súčasne jej udelila miesto v britskom indexe FTSE 350, ktorý prvýkrát zahŕňa všetky spoločnosti po celom svete.

Coca-Cola HBC poskytla všetky informácie o meraní a správe svojich uhlíkových stôp, o stratégii voči klimatickej zmene a postupoch, ktoré jednoznačne identifikovali a vyčíslili riziká a súčasne aj príležitosti ohľadom klimatickej zmeny a vyústili  do podnetov, ako sú:

  • podpora zvýšenia kapacity ruského repného priemyslu, čo odstráni potrebu dovozu cukru pre prevádzku spoločnosti do roku 2015;
  • spolupráca s dodávateľmi týkajúca sa zavedenia chladiacich boxov bez hydrofluorovodíkov, čo znamená, že všetky nové chladiace zariadenia na trhoch budú do roku 2015 bez hydrofluorovodíkov (HFC);
  • investície 3 miliónov eur v roku 2013 do programov úspory energie vo všetkých závodoch spoločnosti. Tieto podnety celkovo prispeli k zníženiu uhlíkových emisií (priamo a nepriamo) o 5,3 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Zdroj: TS Coca-Cola HBC

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.