14. 10. 2015 Zodpovedné podnikanie

Diana den Held: Nevyrábajme menej zlé produkty. Robme ich od začiatku dobré a dobre

Príďte s Dianou den Held diskutovať na seminár Obehová ekonomika a inovácie vo vývoji 29. októbra v Bratislave.

Hlavnou rečníčkou seminára Obehová ekonomika a inovácie vo vývoji je Diana den Held, ktorá pôsobí na Erasmus University of Rotterdam. Od roku 2008 sa venuje najmä uplatňovaniu princípov Cradle to Cradle® (C2C) v praxi. Spolupracuje s Dr. Michaelom Braungartom, ktorý je tvorcom konceptu C2C, a pôsobí aj vo viacerých konzultačných spoločnostiach.

Cradle to Cradle® nie je len o recyklácii odpadov. Ide o nový pohľad na produkty mimo ich materiálny level. Zodpovednosť podľa tohto obehového princípu nespočíva v znižovaní nepriaznivých vplyvov biznisu na spoločnosť a okolie, ale v zvyšovaní tých pozitívnych. Niektoré výrobky možno obsahujú menej toxických zložiek, to však neznamená, že sú menej škodlivé. Cradle to Cradle® sa zameriava aj na podporu inovácií a diverzity. Cieľom obehovej ekonomiky je, aby bol zarábajúci produkt prospešný aj pre ľudí a životné prostredie.

Aké sú základné princípy Cradle to Cradle® (obehovej ekonomiky)?

Cradle to Cradle® je obchodný model, ktorý pôvodne predstavil Prof. dr. Michael Braungart. Základom tohto podnikania je, že výsledok (produkt alebo služba) je prospešný tak pre biznis, ako aj spoločnosť a životné prostredie. Celý koncept je založený na troch princípoch: 1) Odpad je zároveň zdrojom 2) Energiu získavajme z obnoviteľných zdrojov 3) Oceňujme rôznorodosť. Podstatou Cradle to Cradle je robiť biznis dobre, nie „menej zle“.

Mohli by ste uviesť konkrétne príklady zavedenia obehovej ekonomiky do praxe?

Jedna z našich partnerských organizácií (AkzoNobel) napríklad vyrába farby, ktoré prečisťujú vzduch. Firma Desso vyrába koberec, ktorý pohlcuje prach, čím pomáha ľuďom s astmou.

Obehová ekonomika sa uplatňuje nielen v biznise, ale aj vo vzdelávacích inštitúciách či lokálnych a národných vládach. Aby sme začali obehové princípy uplatňovať v každodennom živote, potrebujeme zapojenie všetkých odborníkov, od učiteľov, cez politikov, riaditeľov firiem, finančných špecialistov, dizajnérov, výskumníkov až po marketérov.   

Vďaka tomuto konceptu môžeme naprieč celou EÚ ušetriť 1,4 miliárd eur, ktoré by sme inak vynaložili na likvidáciu odpadov. Na druhej strane, ak začneme opätovne využívať materiály a zdroje, môžeme zarobiť až 1,8 miliárd eur.

Pozývame vás na seminár

Príďte a inšpirujte sa na seminári Obehová ekonomika a inovácie vo vývoji príkladmi slovenských a zahraničných firiem, ktoré zdroje na svoje produkty a služby nachádzajú na netradičných miestach. Diana den Held z Holandska povedie tiež workshop, na ktorom sa dozviete, ako možno aplikovať princípy obehovej ekonomiky práve na vaše aktivity. Seminár organizuje vo štvrtok 29. októbra v Austria Trend Hotel v Bratislave združenie firiem Business Leaders Forum pri Nadácii Pontis v spolupráci s Veľvyslanectvom Holandského kráľovstva na Slovensku.

Účasť na seminári je bezplatná. Poobedňajší workshop je však určený iba pre členov združenia Business Leaders Forum

Kvôli obmedzenej kapacite sa zaregistrujte na e-mailovej adrese tatiana.caplova@nadaciapontis.sk, na mobilnom čísle 0948 333 028 alebo prostredníctvom registračného formulára.

V tomto rozhovore boli uverejnené informácie
prebraté z článku: Interview with
Diana den Held, Bulletin, Nizozemskočeská
obchodní komora, číslo 84, september
2013 http://bit.ly/Bulletin84_2013

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111