29. 04. 2019 Sociálne inovácie

Diskutovali sme o tom, ako docieliť celospoločenské zmeny vo vzdelávaní

Okolo 50 lídrov zo vzdelávania z Českej republiky a Slovenska sa stretlo, aby posúdili priebeh, úspechy a neúspechy českej a slovenskej cesty k systémovým zmenám vo vzdelávaní. Cieľom dvojdňového podujatia bolo identifikovať medzery v procese skvalitňovania vzdelávania a nájsť spoločné riešenia pre vytváranie podporného prostredia vo vzdelávaní a na školách.  

Spoločnosť sa prudko mení a školstvo by na to malo reagovať. Už dlhší čas sa v Česku i na Slovensku podnikajú pokusy o čiastkové či komplexné premeny vedúce k modernému vzdelávaniu. Aj preto sme zorganizovali podujatie, na ktorom sme chceli otvoriť spoločnú diskusiu, na ktorej naštartujeme vzájomnú spoluprácu. Na podujatí, ktoré sa konalo koncom apríla v Bratislave, sa diskutovalo aj o míľnikoch k modernejšiemu vzdelávaniu a tiež o nástrojoch, ktoré boli použité k zmene vzdelávania. Pracovné stretnutie prebiehalo metódou world café – účastníci boli cielene rozdelení do malých skupín, tematicky rozdelených podľa cieľových skupín – žiaci, učitelia, riaditelia, zriaďovatelia, štátna správa, rodičia, v ktorých postupne prechádzali jednotlivé témy. V skupinách riešili aj to, ako by mali spolupracovať pri zmene prostredia škôl.

Závery zo spoločného česko-slovenského podujatia budú použité v programe Nadácie Pontis Generácia 3.0, aktivitách organizácie EDUin a európskeho projektu Social(i)Makers. Podujatie je súčasťou spolupráce so Citi Foundation.

Pozrite si fotoalbum z podujatia

Podujatie sa uskutočnilo ako súčasť spoločnej aktivity Nadácie Pontis v rámci programu Generácia 3.0 a európskeho projektu Social(i)Makers v spolupráci s partnerskou organizáciou z Českej republiky EDUin – Informačné centrum o vzdelávaní. Projekt Social(i)Makers je realizovaný v rámci programu Interreg Central Europe, s podporou Európskej únie, prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111