Social(i)Makers – Akcelerátor ekosystému pre sociálne inovácie

Cieľom projektu je vytvoriť ekosystém podpory iniciatív v oblasti sociálnych inovácií na Slovensku a v strednej Európe.

Občianske spoločenstvá v strednej Európe prechádzajú štrukturálnymi zmenami a práve sociálne inovácie  budú v budúcnosti zohrávať dôležitú úlohu pri riešení spoločenských výziev. Ak chceme využiť náš potenciál v oblasti sociálnych inovácií, potrebujeme priaznivý ekosystém, ktorý uľahčuje implementáciu produktov, služieb a modelov na riadenie týchto spoločenských premien.

V októbri 2017 sme odštartovali trojročný projekt “Social(i)Makers”, v ktorom je Nadácia Pontis jedným z 13-tich partnerov v siedmich krajinách strednej Európy. Projekt  vedie Democenter-Sipe z Talianska a zameriava sa na navrhovanie vzdelávacích nástrojov a medzinárodného prenosu poznatkov v oblasti sociálnych inovácií.

Projekt Social(i)Makers má zlepšiť kapacity sociálnych inovácií v strednej Európe tým, že poskytne know-how podnikateľom, donorom, tvorcom politík, akademikom aj občanom o tom, ako je možné realizovať sociálne inovácie v praxi. Projekt prispieva k vytvoreniu ekosystému pre sociálne inovácie, ako výsledku vzájomných interakcií medzi tvorcami sociálnych skupín.

Akadémia sociálnych inovácií

Zapojte sa do Akadémie sociálnych inovácií a prispejte k pozitívnym zmenám vo vašej komunite. Vzdelávať sa môžete prostredníctvom online kurzu či offline tréningov. Účasť na kurze a tréngoch je bezplatná, stačí sa registrovať.

Online kurz

 

Online kurz vám ponúka jednoduché a interaktívne materiály o tom, ako realizovať sociálne prospešný projekt. Obsahuje 7 modulov na rôzne témy.

Registrovať na kurz

Offline tréningy

 

Svoje vedomosti môžete prehĺbiť offline tréningami v Bratislave a Košiciach, ktoré poskytnú hlbšie informácie o sociálnych inováciach s top odborníkmi.

Viac informácií

Festival sociálnych inovácií

Vzdelávaciu akadémiu spúšťame Festivalom sociálnych inovácií, ktorý sa bude konať vo štvrtok, 20. septembra v Bratislave.

Viac informácií