02. 01. 2015 Zodpovedné podnikanie

Diverzita v Skupine VSE

Zamestnanci VSE sa koncom roka 2014 zúčastnili množstva zaujímavých workshopov zameraných na zdravie a diverzitu.

Skupina VSE organizovala v poradí už 3. ročník Dní diverzity. Počas dvoch týždňov diskutovali zamestnanci spolu s lektormi z rôznych oblastí a svoju pozornosť zamerali  na aktivity týkajúce sa vekovej, rodovej či medzinárodnej diverzity. Workshopov bolo pripravených hneď niekoľko, k tým obľúbeným z minulých ročníkov pribudli aj nové. Na základe získanej spätnej väzby dokáže Skupina VSE lepšie identifikovať požiadavky svojich zamestnancov a výsledky implementovať do svojich programov.

Medziútvarové exkurzie

Na pracovisku Elektrickej stanice Lemešany mohli účastníci exkurzie vidieť umelý blesk, ako aj zažiť zameriavanie poruchy na kábli v zemi. Tí, ktorí navštívili dispečing, videli, ako prebieha riešenie krízových situácií pri prerušení distribúcie elektriny. Ponuku technických aj obchodných útvarov využilo celkovo 65 kolegov.

O záchrane života na pracovisku

Zamestnanci rozobrali s dlhoročným skúseným záchranárom a hlavným trénerom spoločnosti Falck Academy Miroslavom Nagyom možnosti zdravotnej pomoci kolegom na pracovisku. Účastníci sa naučili, ako urobiť prvotné vyšetrenie, vyskúšali si základné techniky poskytovania predlekárskej starostlivosti. Druhá časť bola venovaná neúrazovým náhlym príhodám, teda ochoreniam, ktoré na prvý pohľad nevidno, no žijú s nimi mnohí z nás – celiakia, diabetes či vysoký krvný tlak.

O veku trochu inak

Zaujímavú diskusiu na túto tému priniesli študenti Prešovskej univerzity v Prešove z odboru andragogika. Účastníci sa zhodli na tom, že správnou odpoveďou by mohla byť Gaussova  krivka, teda že v tíme treba nielen skúsených, ale aj takých, ktorí začínajú a je potrebné im odovzdať svoje know-how. Takéto učiace sa tandemy sú zvlášť efektívne pri nástupe čerstvých absolventov škôl. V Skupine VSE sa to využíva hlavne pri absolventských programoch Trainee a Practice. Úlohou každého vedúceho by malo byť správne vekovo vyrovnať tím. Ak sa na vek pozrieme cez optiku stereotypov, mladí ponúkajú v tíme dynamiku a dravosť, kým, naopak, starší kolegovia vynikajú práve rozvahou a skúsenosťou, čo spolu vytvára ideálny celok.

Rozdiely v komunikácii medzi mužmi a ženami

O mužskom a ženskom svete a problémoch v ich premosťovaní alebo o rôznych situáciách, ktoré plynú z nepochopenia, sa hovorí často. Faktom je, že nedorozumenie spôsobuje neraz množstvo rôznych ťažkostí a že kooperáciu nemožno dosiahnuť bez komunikácie. Treba si pritom uvedomiť, že nie je dôležité, ako sme svoje slová mysleli, ale ako ich pochopil ten, komu sme ich adresovali. Preto je na každom z nás, aby sme vnímali a akceptovali odlišnosti našich kolegov a aj ľudí okolo nás. „Sme preto radi, že i tento rok využilo 50 zamestnancov príležitosť prediskutovať vo veľmi uvoľnenom a veselom duchu rodové rozdiely v komunikácii s Renátou Názlerovou, ktorá sa vo svojej mediátorskej praxi stretáva s mnohými, niekedy až bizarnými príkladmi nepochopenia medzi mužmi a ženami,“ uzatvára Veronika Kašteľová z úseku Ľudské zdroje.

Zdroj: VSE

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.