11. 11. 2014 Zodpovedné podnikanie

Dlhodobí a spoľahliví dodávatelia sú zárukou úspechu

Spolupráca s dodávateľmi je pre Embraco príležitosťou na odovzdanie „štafety“ spoločensky zodpovedného podnikania.

Embraco Slovakia, ktoré na Spiši vyrába kompresory a kondenzačné jednotky pre chladenie, začalo v roku 2012 cielene zlepšovať vzťahy s dodávateľmi. Robí tak prostredníctvom Programu výnimočnosti dodávateľov. Spoločné úsilie už prinieslo inováciu viacerých postupov a tiež odstránenie niektorých zbytočných nákladov. O budovaní týchto vzťahov sme sa rozprávali s európskym senior manažérom nákupu spoločnosti Štefanom Leibiczerom.

V čom presne spočíva vaša spolupráca s dodávateľmi a čo prináša?

Program výnimočnosti dodávateľov je určený pre strategických dodávateľov Embraca. Ide o dodávateľov priameho materiálu. Na chod našej spoločnosti majú najvýraznejší vplyv, s čím prichádza aj najväčšie potenciálne riziko. Podstatou programu sú workshopy priamo u vybraného dodávateľa so zameraním sa na celý proces – od výroby cez prepravu až po využitie konkrétneho materiálu či výrobkov v našej výrobe. Snažíme sa nájsť príležitosti na zlepšenie a hlavne na odstránenie neefektívnych procesov a aktivít.

Od začiatku programu v roku 2012 sme s dodávateľmi zrealizovali už 12 workshopov, vďaka ktorým sme zlepšili kvalitu dodávok a dosiahli značné úspory vo výške viac ako 2 miliónov USD. Workshopy sú v mnohých prípadoch aj zdrojom inovatívnych nápadov na úpravy dodávaných komponentov. Keďže fungujú na princípe win-win filozofie, benefity s dodávateľmi zdieľame. Dobre zrealizovaný workshop veľmi prispieva k motivácii dodávateľov intenzívne a otvorene spolupracovať s Embracom.

Táto spolupráca je pre nás tiež príležitosťou na odovzdanie „štafety“ spoločensky zodpovedného podnikania našim dodávateľom.

Ako dodávatelia vnímajú, že sa workshopy odohrávajú u nich, navyše za početnej účasti zástupcov Embraca? Neobávajú sa toho?

Reakcie sú veľmi pozitívne. Počiatočné obavy z časovej náročnosti, keďže ide spravidla o stretnutia v rozsahu dvoch až troch týždňov, opadnú už počas prvých aktivít. Spolupráca zlepšuje ich aj naše procesy. Vopred dodávateľov informujeme, ktorým oblastiam sa budeme prioritne venovať. Náš interný tím pozostáva zo zástupcov oddelení Nákupu, Výskumu a vývoja, Kvality, Logistiky a „na palube“ sú i špecialisti na zoštíhlenie výroby a na trvalú udržateľnosť. Samozrejme, sme pripravení flexibilne reagovať na časovú dostupnosť dodávateľov a prihliadať na zabezpečenie plynulého chodu ich závodov.

Ako ste spomínali, aktívna spolupráca môže firme priniesť nové nápady, ktoré zvyšujú kvalitu alebo šetria zdroje. Z týchto prínosov prosperuje väčšinou odberateľ. Aké výhody prináša úzka spolupráca dodávateľom? 

Je ich viac. Máme presne dohodnutý spôsob zdieľania benefitov, čo do procesu vnáša spravodlivosť a motiváciu. Uskutočnenie aktivít na vyriešenie kvalitatívnych, dodacích či iných problémov u odberateľa prináša zlepšenie aj u dodávateľa. Nemusí totiž riešiť viaceré krízové situácie a môže svoje zdroje a kapacity využiť inde. A v neposlednom rade, je v záujme dodávateľa byť súčasťou zdravého, konkurencieschopného dodávateľského reťazca. Získava tým stabilitu a prosperitu.

Rozhovor pripravila: Slavomíra Urbanová (uverejnený bol v 58. čísle BLF Newslettra)

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111