21. 07. 2014 Zodpovedné podnikanie

Dobrý pocit z vlastnej práce prináša radosť z podnikania

Villa Green je jeden z najekologickejších penziónov na Slovensku.

Ocenenie preberá Rastislav Bielik, konateľ spoločnosti Green Investments

„Nekráčame cez nepovolené skratky“, Rastislav Bielik, konateľ spoločnosti Green Investments

 Ako u vás v praxi vyzerá zodpovednosť v podnikaní?

Podnikáme tým spôsobom, ako to cítime aj v každodennom živote. Nekráčame cez nepovolené skratky, snažíme sa o férové vzťahy, pri rozhodovaní berieme do úvahy aj názory iných, záleží nám na našom okolí, radi sa učíme od lepších. Teší nás, ak sú to aj charakteristiky zodpovedného podnikania.

Čo prináša rozhodnutie podnikať zodpovedne?

Benefity su najviac viditeľné v dlhodobom období. Pokoj na duši, čisté svedomie a dobrý pocit z vlastnej práce sú zdravými predpokladmi pre budúci rozvoj a radosť z podnikania.Sme vďační Nadácii Pontis i našim podporovateľom za to, že sme mohli dostať toto ocenenie. Pripomína nám, že podnikať týmto spôsobom má zmysel, a že sú ľudia, ktorí si to všimli a oceňujú to.

Viac o projekte Villa Green

Penzión Villa Green je zeleným penziónom a jedným z najekologickejších ubytovacích zariadení na Slovensku. Vznikol rekonštrukciou nevyužívanej a spustnutej budovy v centre kúpeľného mesta Sliač. Jeho strechu pokrývajú fotovoltaické panely a slnečné kolektory. Takmer 50 % elektrickej energie, ktorú penzión spotrebuje na svoju prevádzku, si aj sám vyrobí. Rovnako je to s ohrevom teplej vody. V penzióne funguje niekoľko ekologických riešení, ktoré pomáhajú znižovať spotrebu energie. Dokonca aj na  zalievanie trávnika a kvetov používajú vodu zo studne, ktorú majitelia ručne vykopali, aby zbytočne nemíňali pitnú vodu. Biologický odpad z kuchyne slúži na prikrmovanie lesnej zveri počas zimy. K ekologickému správaniu motivujú aj svojich zákazníkov. Hosťom, ktorí pricestujú bicyklom, vlakom, hybridným alebo elektrickým vozidlom poskytujú „zelený bonus“ vo výške 10 % z ceny ubytovania. Jedna zo zamestnankýň je zdravotne ťažko postihnutá, šancu dostávajú aj mladí ľudia bez praxe. Všetci zamestnanci sú aktívne zapájaní do firemných rozhodnutí a stoja za úspechom celého penziónu. Cítia sa ako súčasť miestnej komunity a v rámci finančných možností podporujú zaujímavé akcie, ktoré spestrujú život na Sliači.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111