07. 01. 2013 Nadácia Pontis

Dôkazom kvalitnej prípravy žiakov sú aj úspechy v súťažiach

Študenti priemyslovky získavajú ocenenia vo viacerých súťažiach.

Previerkou kvalitnej prípravy mladých technických kádrov sú aj odborné súťaže. Žiaci Strednej priemyselnej školy (SPŠ) v Považskej Bystrici sú úspešní vo viacerých. Úspechy v modelovaní 3D charakteristické pre priemyslováka už nie sú rysovacia doska, pravítko, kružidlo. Mnohí súčasní študenti už ani nevedia, čo sa skrýva za slovom pauzák. V priemyslováckej terminológii sú bežné výrazy proengineer, ACAD, TURBOCAD. Klasické rysovacie nástroje nahradili moderné technológie, počítačové programy, v ktorých súčasní žiaci pracujú. O tom, že sú v nich dobrí, svedčí súťaž v modelovaní 3D INVENTOR. V tomto ročníku súťaže bolo úlohou žiakov v odbore strojárstvo vymodelovať teleso v 3D a vyhotoviť výrobný výkres. Súťažiaci museli vymodelovať jednotlivé telesá, zložiť ich do zostavy, vyhotoviť jeden výrobný výkres so súpisom položiek. Žiaci preukázali, že sú dobre pripravení do praxe alebo na vysokoškolské štúdium.

Súťaž organizovaná automobilkou

Študenti Strednej priemyselnej školy v Považskej Bystrici odboru technika a prevádzka dopravy sa dostali do finále tretieho ročníka súťaže Kia Innovation Award, ktorú pre stredné školy Trenčianskeho a Žilinského kraja organizuje a podporuje Nadačný fond Kia Motors Slovakia v nadácii Pontis. Na minuloročný vodíkový generátor nadviazali projektom z oblasti aktívnej bezpečnosti vozidla. Študenti IV. ročníka odboru technika a prevádzka dopravy Juraj Bavlna a Adrián Kvaššay pod odborným vedením učiteľa Ing. Dušana Granáta vytvorili funkčný model zvýšenia aktívnej bezpečnosti vozidla pomocou funkcie tretieho brzdového svetla a tripplingu smerových svetiel, ktoré sú riadené jednočipovým mikrokontrolérom. Nadačný fond poskytol škole finančný grant, ktorý prispel ku skvalitneniu vybavenia odborných elektrotechnických učební modernou didaktickou technikou. Možno vyjadriť len presvedčenie, že v hlavách študentov SPŠ vzniknú inovatívne nápady, ktoré pretavia do tvorby projektu na ďalšiu, minimálne finálovú účasť, ak nie aj lepšiu. 

Tretie miesto a ocenenia z krajského kola

Ďalšou súťažou, v ktorej si študenti SPŠ preverujú vedomosti získané pri výuke v odborných predmetoch, je celoštátna stredoškolská súťaž MEĎ. Súťaž prebieha prostredníctvom internetu. V 9. ročníku súťaže dosiahli v rámci SOŠ výborné 3.miesto. Súťaže sa zúčastnilo dvanásť stredných škôl SR. Každoročnou previerkou zručností a vedomostí žiakov v odbore strojárstvo je súťaž ZENIT. Súťažia žiaci tretích a štvrtých ročníkov. V krajskom kole, ktoré sa uskutočnilo na SOŠ v Novom Meste nad Váhom, sa Tomáš Bušík umiestnil na 2. mieste, Jozef Čelko obsadil 5.miesto.

 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111