27. 01. 2023 Filantropia

Donio rozdelí 340-tisíc eur na pomoc Ukrajincom medzi 16 organizácií

Donio n.f. vyhlásilo spolu s Kto pomôže Ukrajine druhú grantovú výzvu na prerozdelenie 340-tisíc eur na pomoc ľuďom, ktorých zasiahla vojna na Ukrajine. O finančnú podporu, ktorú sprostredkuje Nadácia Pontis, sa spolu uchádzalo až 69 projektov mimovládnych a neziskových organizácií. Komisia vo finále vybrala 16 žiadateľov, medzi ktorých prerozdelí uvedenú sumu na pomoc Ukrajincom a Ukrajinkám prichádzajúcim na Slovensko alebo priamo ľuďom na Ukrajine.

Do grantovej výzvy sa prihlásilo 69 projektov, ktoré spolu žiadali o viac ako 1,4 milióna eur. Do hodnotenia postúpilo 35 z nich, ktoré spĺňali formálne náležitosti a z ktorých komisia vo finále vybrala 16 projektov. „Toto množstvo opäť ukazuje, že naša pomoc je stále potrebná a vo veľkej miere ju stále poskytujú neziskové a mimovládne organizácie naprieč Slovenskom. Aj v tomto kole grantovej výzvy Kto pomoże ukrajine bolo náročné vybrať iba šestnásť z nich, ktoré môžeme podporiť,“ hovorí správkyňa Donio n. f. a spoluzakladateľka iniciatívy Kto pomôže Ukrajine Zuzana Suchová.

Organizácie, ktoré získajú podporu, rôznym spôsobom pomáhajú ľuďom zasiahnutým vojnou – od zabezpečenia generátorov a materiálnej pomoci na Ukrajinu, cez podporu prichádzajúcich ľudí s potrebou riešiť fyzické a duševné zdravie až po vzdelávacie a komunitné aktivity pre Ukrajincov a Ukrajinky. Medzi podporenými organizáciami sú napríklad Inklucentrum – Centrum inkluzívneho vzdelávania, občianske združenie HANS, nezisková organizácia Svetielko pomoci, Komunitná nadácia Liptov či občianske združenie Kŕdeľ z Rimavskej Soboty.

Čoskoro uplynie rok odvtedy, čo Rusko napadlo Ukrajinu. Vojna nám ukázala viac ako kedykoľvek predtým, že úloha občianskych organizácií je nezastupiteľná. Sme preto radi, že sme mohli prostredníctvom grantovej výzvy aspoň niekoľkým z nich finančne pomôcť,” uviedol Michal Kišša, výkonný riaditeľ Nadácie Pontis.

Stiahnite si kompletný zoznam podporených projektov

Komisia zisťovala, či predkladané žiadosť spĺňajú humanitárne princípy, hodnotila tiež aktuálnosť a relevantnosť navrhovaných aktivít a materiálnej pomoci. Hospodárnosť a účelnosť či spolupráca s inými aktérmi poskytujúcimi pomoc bola vyhodnocovaná ako podporné kritérium. Jeden projekt mohol získať podporu minimálne 15 000 eur a maximálne 25 000 eur.

Komisiu tvorili:

  • Andrea Cocherová
  • Ján Gálik
  • Zuzana Suchová
  • Branislav Tichý
  • Hana Zemanová

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.