05. 02. 2014 Zodpovedné podnikanie

Embraco podporuje dobrovoľníctvo v školách

Aktuálny ročník programu Cena Embraco za ekológiu podporí dobrovoľníctvo medzi žiakmi materských a základných škôl.

©Embraco Slovakia

Spoločnosť Embraco Slovakia, aktuálny držiteľ ceny Via Bona Slovakia za podporu dobrovoľníctva, sa v šiestom ročníku svojho grantového programu Cena Embraco za ekológiu zameriava na propagáciu dobrovoľníctva medzi žiakmi škôl v okrese Spišská Nová Ves. Vybrané projekty získajú podporu vo výške do 2 000 eur.

„Tohtoročná téma je podčiarknutím základného konceptu, veď aj do samotnej Ceny Embraco sa školy hlásia dobrovoľne a za päť rokov sme videli nadšenie pedagógov i žiakov, ktoré každodenný školský život ešte viac spestrilo,“ komentuje Emília Gondeková z oddelenia Komunikácie a spoločenskej zodpovednosti Embraco Slovakia.

Školy sa môžu zapojiť do konca februára, pričom o grant môžu po druhý raz požiadať aj materské školy z mesta Spišská Nová Ves. Podporu získajú 3 najlepšie projekty základných škôl a jedna materská škola. „Aby sme to žiakom uľahčili, v spolupráci so združením SOSNA, ktoré je zároveň garantom programu, organizujeme jednodňové školenie, na ktorom môžu prediskutovať prípravu projektu,“ pripája E. Gondeková.

Zdroj: Embraco

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111