18. 11. 2015 Zodpovedné podnikanie

Embraco ukazuje cestu – globálne aj na Slovensku

Embraco chce bojovať proti klimatickej zmene ekologickejšími chladiarenskými médiami. Vzdelávať o tejto problematike bude i širokú verejnosť.

Ako zmierniť ničivé následky klimatickej zmeny? Spoločnosť Embraoc pracuje na účinnom riešení.

Globálna korporácia Embraco, ktorá vyrába kompresory aj v Spišskej Novej Vsi, chce prispieť k spomaleniu klimatických zmien. Postupne sa prispôsobuje zákonným požiadavkám, ktoré o niekoľko rokov úplne zakážu používanie chladív s GWP (z angl. Global Warming Potential) vyšším ako 2 500. Práve tieto chladivá nepriaznivo ovplyvňujúcich atmosféru, resp. prispievajú k tvorbe skleníkového efektu.

Klimatickú zmenu môžu zmierniť aj ekologickejšie chladivá

Embraco tak už dnes pripravuje svojich zákazníkov na prechod k ekologickejším chladiacim médiám budúcnosti. Momentálne sa firma zameriava na zákazníkov, ktorí vyrábajú komerčné chladiace zariadenia, ako sú veľké mraziace boxy, vitríny a pulty, ktoré sú bežne využívané v hypermarketoch. Pri tak veľkých systémoch sú použité kompresory, ktoré má Embraco vo svojom výrobnom programe. Tieto kompresory sú vyrábané práve na Slovensku.

Laboratórium oddelenia Výskumu a vývoja v Spišskej Novej Vsi preto podrobuje produkty dôkladným skúškam s novými chladivami. Testuje pritom aj chemické chladivá vyrobené veľkými firmami z oblasti chemického priemyslu. O svojich výsledkoch v tomto smere spoločnosť Embraco informovala slovenskú odbornú verejnosť, obchodníkov i študentov univerzít v októbri na chladiarenskej konferencii v Jasnej.

Environmentálne šetrné, ale výbušné

Umelé chladiace médiá majú nepriaznivejší vplyv na atmosféru Zeme. Na druhej strane, aj ekologickejšie prírodné chladivá majú negatívnu vlastnosť a tou je ich výbušnosť, ktorá dosiaľ obmedzuje možnosti ich využitia na 150g pre jeden chladiaci okruh. Pred odborníkmi v chladiarenstve je preto ešte veľa práce, aby prišli načas s ekologickými a zároveň bezpečnými riešeniami.

Ak chceme zmenu, treba vzdelávať i širokú verejnosť

Na osvetu pre širokú verejnosť vytvorilo Embraco v angličtine internetovú stránku naturalrefrigerants.info – kde objasňuje, že budúcnosť chladenia spočíva vo využívaní ekologických, prírodných chladív na báze uhľovodíkov.

 

Zdroj: TS Embraco

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.