29. 10. 2013 Zodpovedné podnikanie

Európanom sa v recyklácii papiera darí

Každú sekundu sa v EÚ zrecyklujú 2 tony papiera. Celkovo Európa v roku 2012 zrecyklovala niečo viac ako 70 % papiera a kartónu.

© tonx/flickr.com

Európa v roku 2012 zrecyklovala 71,7 % papierového odpadu. Za posledných 20 rokov tento podiel vzrástol o 30 %.  Papier Európania opakovane použijú v priemere 3,5-krát za rok. Vo svete je to len 2,4-krát. V EÚ sa tak papier stal materiálom s najväčšou mierou recyklácie. Vyplýva to z údajov Európskej rady pre zhodnotený papier (ERPC).  

„Európa rok čo rok vynakladá veľké úsilie na zjednodušenie recyklácie papiera pre občanov a spotrebiteľov v kanceláriách aj v domácnostiach. Údaje v tejto správe dokazujú, že recyklácia papiera je naozaj európskou dominantou,“ povedal tajomník ERPC Jori Ringman-Beck.

V porovnaní s rokom 1998 EÚ spotrebuje o 13 % menej papiera a množstvo recyklovaného papiera sa zvýšilo 1,5-násobne. V 13 krajinách Európy sa recykluje viac ako 70 % papiera. Zároveň sa znížil počet krajín s mierou recyklácie nižšou ako 60 %.

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre životné prostredie spustilo viacero iniciatív, ktorých cieľom je zefektívniť využívanie zdrojov v Európe a znížiť množstvo odpadu. Príkladom je verejná konzultácia o plastovom odpade.

 

V recyklácii iných materiálov sa EÚ nedarí

V recyklovaní iných materiálov Európa nenapĺňa svoj potenciál. Posledná štúdia environmentálnej mimovládnej organizácie Priatelia Zeme Europe (FOEE) ukázala, že Európa stále vyváža na skládky alebo spaľuje až 60 % svojho odpadu. Bulharsko a Rumunsko stále vyvážajú na skládky alebo spaľujú až 99 % odpadu. Najefektívnejšie so svojím odpadom nakladajú obyvatelia Nemecka, kde žiaden komunálny odpad neputuje na skládky. Miera jeho recyklácie je 45 %.

Štúdia Európskej komisie z júla 2012 naznačuje, že v rámci EÚ-27 patrí Slovensko ku krajinám, ktoré vykazujú najväčšie nedostatky v implementácii efektívneho odpadového hospodárstva.

Zdroje: euractiv.sk, paperrecovery.org

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111