23. 05. 2022 Sociálne inovácie

Festival inovatívneho Slovenska

Na podujatí, ktoré organizoval Úrad vlády Slovenskej republiky, sa zúčastnila aj naša výkonná riaditeľka Martina Kolesárová.

Inovácie, spolupráca aj kreativita sú pojmy, ktoré asi najviac vystihujú Festival inovatívneho Slovenska 2022. Organizovala ho sekcia výskumu, vývoja a inovácií na Úrade vlády pod vedením Michaely Krškovej.

Zdroj foto – Úrad vlády SR

Dvojdňového podujatia sa zúčastnilo viac ako 90 ľudí z rôznych oblastí (vzdelávania, vedy, výskumu, občianskeho sektora, inovatívnych firiem, či startupov). Zástupkyne a zástupcovia inovatívnej komunity sa stretli s hlavným cieľom – vytvoriť víziu a riešenia pre Národnú stratégiu výskumu, vývoja a inovácií do roku 2030 v rámci reformy slovenskej vedy a inovácií. Na jeseň tohto roka by ju mala schváliť vláda.

Zdroj foto – Úrad vlády SR

Účastníčky a účastníci festivalu sa zúčastnili jedenástich tematických workshopov, ktorých témy sa týkali napríklad zvyšovania konkurencieschopnosti v sektore výskumu a vývoja, prilákanie talentov zo zahraničia či inštitucionálne postavenie a dopad inovátorov.

Zdroj foto – Úrad vlády SR

Výkonná riaditeľka Pontisu Martina Kolesárová pôsobila v skupine zameranej na sociálne inovácie, keďže sa im dlhodobo venuje. Táto téma rezonuje aj v našej novej vízii – sociálne inovácie sú jednou z kľúčových oblastí.

„Problémov máme ako spoločnosť veľa. Festival inovatívneho Slovenska však ukázal, že inovácie, aj tie sociálne, dostávajú väčší priestor, aby mohli reagovať na problémy spoločnosti. A to nielen na tie, s ktorými sa aktuálne boríme, ale aj na tie, ktoré ešte len prídu,“ popisuje význam podpory inovácií M. Kolesárová.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.