02. 12. 2015 Nadácia Pontis

Firemné nadácie posilňujú svoju transparentnosť

Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov prijala kódex transparentnosti.

Foto: Shutterstock

Členovia Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov (ASFIN) prijali minulý týždeň na svojom Valnom zhromaždení Kódex transparentnej firemnej nadácie a nadačného fondu. Kódex predstavuje významný krok v oblasti firemného darcovstva. Nadácie a fondy, ktoré sa k nemu hlásia, zaväzuje k transparentnému a podrobnému zverejňovaniu informácií o ich činnosti.

Desiatky firemných nadácií na Slovensku patria medzi najväčších prijímateľov asignácie podielu z dane právnických osôb, ktorý je každoročne venovaný na plnenie verejno-prospešného účelu. V záujme transparentnosti celého systému asignácie je preto dôležité, aby verejnosť mala jednoduchý prístup k informáciám o činnosti týchto nadácií a fondov. “Vážime si, že na Slovensku majú firmy unikátnu možnosť asignovať podiel z dane na verejno-prospešný účel. Zároveň si však uvedomujeme, že táto možnosť predstavuje aj veľkú zodpovednosť, a preto sme v asociácii prijali záväzok konať eticky a transparentne,” približuje dôvody prijatia kódexu Andrea Cocherová, predsedníčka Asociácie firemných nadácií.

Mnohé z bodov kódexu členovia asociácie napĺňali už aj v minulosti, po jeho prijatí však budú mať presnejšie a jednotné pravidlá a pribudnú k nim aj nové povinnosti smerom k informovaniu verejnosti. Mimo iného budú členovia ASFIN-u zverejňovať prehľadnú štruktúru získaných finančných prostriedkov či bližšie vykazovať použitie prostriedkov z asignácie. Z týchto dát bude zrejmé aj to, aká časť z asignácie bola využitá na verejno-prospešný účel, na manažment nadácie a na komunikáciu programov. Dá to odpoveď na mnohé dohady, ktoré k tejto téme existujú,”vysvetľuje Fedor Blaščák, tajomník ASFIN-u. K dispozícií budú aj profily členov orgánov nadácie a pracovníkov zabezpečujúcich činnosť nadácie. Všetky informácie budú musieť členovia asociácie prehľadne zverejňovať na svojej web stránke.

Kódex transparentnej firemnej nadácie a nadačného fondu sa stáva záväzným pre všetkých členov Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov. Ambíciou však je umožniť prihlásiť sa k nemu aj nečlenským firemným nadáciám. “Radi by sme prispeli k väčšej transparentnosti celého systému firemného darcovstva. Preto uvítame, ak sa ku kódexu prihlási čo najviac firemných nadácií,” doplnil Pavel Hrica, člen výkonného výboru asociácie.

Znenie Kódexu transparentnej firemnej nadácie a nadačného fondu

O Asociácii firemných nadácií a nadačných fondov

ASFIN je neformálnou platformou, ktorá vznikla v roku 2013 s cieľom prispievať k maximalizácii efektivity a transparentnosti pri dosahovaní verejnoprospešného účelu, kultivácii nadačného prostredia a podpore firemného darcovstva na Slovensku. Medzi zakladajúcich členov asociácie patrí osem významných firemných nadácií a nadačných fondov – Nadácia Orange, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia SPP, Nadácia Tesco, Nadácia VÚB, Nadačný fond Slovenských elektrární, Nadačný fond Telekom a Nadačný fond ZSE. Činnosť ASFINu koordinačne zastrešuje Nadácia Pontis a Centrum pre filantropiu.

Kontakt: Fedor Blaščák, 0905 137 257, fedor.blascak@gmail.com

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111