09. 12. 2019 Zodpovedné podnikanie

Firmy by mali bojovať proti korupcii. Príkladom je Fond pre transparentné Slovensko

Slovensko v boji proti korupcii stagnuje. Ak sa situácia nezlepší, v roku 2020 sa môžeme ocitnúť medzi štyrmi najskorumpovanejšími krajinami Európskej únie. Vyplýva to z najcitovanejšieho svetového rebríčka* vnímania korupcie od Transparency International z minulého roka.

Viac ako tretina obyvateľov Slovenska si myslí, že tému boja proti korupcii by mali podporovať aj firmy, ukázal októbrový prieskum agentúry Focus pre združenie Business Leaders Forum. Zmenu sa snaží presadiť 20 slovenských firiem, združených v unikátnej iniciatíve Fond pre transparentné Slovensko, ktorú administruje Nadácia Pontis. Proti korupcii bojujú systematickou podporou watchdogových a analytických organizácií, ktoré kontrolujú dodržiavanie zákonov, etických noriem i hospodárenie s verejnými financiami.

„Transparentnosť by mala byť základným kameňom každej vyspelej a demokratickej spoločnosti. A hoci boj proti korupcii občas na Slovensku vyzerá ako boj s veternými mlynmi, ešte stále sa nájdu férové firmy, ktorým na našej krajine záleží. Vďaka ich pomoci môžeme podporovať organizácie, ktoré pomáhajú presadzovať systémové zmeny a odhaľovať korupčné kauzy,“ informovala projektová manažérka Fondu pre transparentné Slovensko Kristína Marušová.

Fond je založený na ročnom finančnom príspevku členských firiem, ktorý sa odvíja napríklad od veľkosti firiem. Nadácia Pontis vyhlási grantovú výzvu a podľa výsledkov hodnotenia nezávislej komisie prerozdelí konkrétny objem peňazí podporeným projektom. Prostredníctvom grantových výziev prerozdelil fond počas svojej existencie už viac ako 680 000 €.

Potrebu riešiť problém korupcie si každoročne pripomíname pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti korupcii, ktorý pripadá na 9. december. V roku 2003 ho vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN s cieľom zaoberať sa problematikou korupcie, jej potláčaním na všetkých úrovniach – od globálnej až po miestnu. Príkladom vo férovosti by mal ísť najmä firemný sektor, ale aj verejné inštitúcie.  Práve veľká hospodárska korupcia totiž vytvára podmienky pre drobnú každodennú korupciu na úrovni miest a obcí. Prečo by mali firmy bojovať proti korupcii a únosu štátu?

Výsledkom bude prosperujúcejšia krajina, v ktorej pôsobia

Firmy by mali cítiť zodpovednosť za spoluvytváranie zdravej a sebavedomej krajiny. Slovensko je krajina s obrovským ľudským i ekonomickým potenciálom a na to, aby mohol byť tento potenciál naplnený, je transparentnosť kľúčová.

Vysielajú verejnosti informáciu o svojich hodnotách

Členstvom vo Fonde pre transparentné Slovensko vysielajú firmy posolstvo o svojich hodnotách verejnosti a majú tak možnosť nadviazať partnerstvo s firmami, ktoré vyznávajú rovnaké hodnoty. Presadzovaním transparentnosti na úrovni firemnej kultúry navyše môžu ovplyvniť aj jednotlivcov, ktorí vo firme pracujú.

Profitujú z bezkorupčného prostredia

Firmám by malo záležať na predvídateľnom a zdravom podnikateľskom prostredí. Iba jasné pravidlá, funkčná vymožiteľnosť práva a rovnosť pred zákonom zaručujú možnosť poctivo rásť a byť úspešným.

*https://www.transparency.org/cpi2018

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.