07. 06. 2021 Zodpovedné podnikanie

Fond pre transparentné Slovensko podporí 4 organizácie v boji za lepšie Slovensko

Fond pre transparentné Slovensko opätovne podporí organizácie, ktoré presadzujú zvyšovanie transparentnosti verejného života a opatrenia na zmenšovanie priestoru pre korupciu a únos štátu. V rámci grantovej výzvy sme prijali 29 projektových žiadostí. Nezávislá hodnotiaca komisia vybrala 4 organizácie, ktorým prerozdelíme sumu 115 000 eur.

V rámci grantovej výzvy Pre transparentné Slovensko 2021 bolo zloženie hodnotiacej komisie nasledovné:

  • Emília Sičáková Beblavá (Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, Ústav verejnej politiky)
  • Karel Škácha (Nadačný fond proti korupci, CZ)
  • Martin Turček (Aktuality)
  • Stanislav Čekovský (Anasoft)
  • Michal Kišša (Nadácia Pontis)

Podporené organizácie:

Slovensko.Digital – Red Flags 5.0: SD ZA Transparentné regióny (29 129,82 €)

Slovensko.Digital 5 rokov realizuje projekt Red Flags, ktorý slúži na otvorené a transparentné hodnotenie projektov informatizácie, najmä na úrovni ústrednej verejnej správy, komunitou IT odborníkov. V projekte Red Flags 5.0: SD ZA Transparentné regióny chce organizácia využiť svoje doterajšie skúsenosti a metodiky a aplikovať ich na regionálnej úrovni. Projekt je postavený na princípoch otvorenosti s cieľom jednoduchej reaplikovateľnosti v iných regiónoch. Implementáciou projektu v pilotnom žilinskom regióne sa vytvorí toolkit, ktorý bude verejne dostupný a otvorený. Práve toolkit napomôže jednoduchšej replikácii tohto projektu v ďalších regiónoch. Replikáciou sa zabezpečí aktualizácia toolkitu a náklady na zavedenie v každom ďalšom regióne budú nižšie.

 Transparency International Slovensko – Posilňovanie transparentnosti a participácie v regiónoch (29 156,72 €)

V roku 2022 sa prvýkrát konajú voľby do miestnych a regionálnych samospráv naraz. V jeden deň voliči zveria stovky vážnych kompetencií takmer tritisíc primátorom a starostom, 8 županom a dovedna vyše 21-tisíc poslancom. Projekt sa preto zameriava najmä na verejnú kontrolu, zvyšovanie transparentnosti a zapájania ľudí na regionálnej úrovni. Kľúčovým výstupom projektu bude zverejnenie rešpektovaného hodnotenia (rebríčka) transparentnosti samosprávnych krajov. Tento nástroj pomocou vyše 130 merateľných indikátorov preukázateľne napomáha k zvyšovaniu otvorenosti žúp voči verejnej kontrole, ako aj pri samotnej kontrole zo strany občanov.

Ťahanovská záhrada – TransparentKE (28 876,73 €)

V roku 2022 sa bude v meste Košice voliť súčasne zastúpenie až 6 orgánov v dôsledku spojenia komunálnych volieb a volieb do VÚC. S cieľom zlepšiť informovanosť verejnosti o kompetenciách jednotlivých volených zástupcoch chce Ťahanovská záhrada po vzore projektu Cena štátu pred voľbami 2022 vytvoriť materiály zaoberajúce sa rozdelením výdavkov mesta Košice a Košického samosprávneho kraja, tzv. Bločik alebo Vesmír výdavkov. Vytvorený bude aj web, ktorý jasne popíše úrovne samosprávy, výdavky, kompetencie a ďalšie aspekty, aby volič získal jasnú orientáciu v téme a pochopil, kam tečú jeho dane.

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť – Čo robia voľby so šéfmi polície v regiónoch? (27 836,73 €)

Cieľom projektu je zanalyzovať obsadzovanie pozícií riaditeľov okresných a krajských riaditeľstiev policajného zboru v kontexte výmen vlád. Výskum z minulosti ukazuje, že zmena politickej garnitúry bežne vedie aj k výmene viac ako polovice regionálnych šéfov polície. Naznačuje to politické tlaky či problémy s kontinuitou vedenia a so zavádzaním systémových zmien. Projekt okrem podrobnej analýzy personálnych výmen (za roky 2002-2020) počíta aj s analýzou vplyvu výmen na výkonnosť jednotlivých odborov. Zistenia budú komunikované smerom k širokej verejnosti,  spísané do publikácie a odprezentované na konferencií pre odbornú verejnosť. Projekt rozšíri portfólio tém Ligy za ľudské práva-Košice.

Podporujeme etiku a transparentnosť

Poslaním Fondu pre transparentné Slovensko je rozvoj etického správania a transparentnosti na Slovensku. Tieto organizácie a iniciatívy sú dôležitou súčasťou posilňovania demokracie, zvyšovania vymožiteľnosti práva a zlepšovania podnikateľského prostredia, ktoré je nevyhnutné pre ekonomický rozvoj krajiny.

Ďakujeme členským firmám za dlhodobé partnerstvo. Naďalej vás budeme informovať o výsledkoch podporených organizácii.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.