26. 02. 2020 Zodpovedné podnikanie

Fond pre transparentné Slovensko podporí 5 organizácií v boji za lepšie Slovensko

Fond pre transparentné Slovensko opätovne podporí organizácie, ktoré presadzujú zvyšovanie transparentnosti verejného života a opatrenia na zmenšovanie priestoru pre korupciu a únos štátu. V rámci grantovej výzvy sme prijali 14 projektových žiadostí. Nezávislá hodnotiaca komisia vybrala 5 organizácií, ktorým prerozdelíme sumu 80 000 eur.

Hodnotiaca komisia bola sformovaná na celé obdobie roka 2020. Jej zloženie bude zverejnené až v decembri, aby neprišlo k ovplyvňovaniu komisie pri prípadnej ďalšej tohtoročnej výzve.

Prečítajte si viac o organizáciách, ktoré uspeli v grantovej výzve Fondu pre transparentné Slovensko 2020:

VIA IURIS: Opatrenia pre dôveryhodné inštitúcie právneho štátu (17 400 €)

Medializované informácie o vplyve oligarchov na politikov a justíciu ukazujú, že je nevyhnutné pokračovať v systémových zmenách, ktoré zabezpečia dôveryhodné a zodpovedné fungovanie inštitúcií právneho štátu. Po parlamentných voľbách sa budú nanovo definovať priority vlády a tým aj smerovanie Slovenska na nasledujúce 4 roky. Toto obdobie využijeme na presadenie odborných návrhov týkajúcich sa kľúčových inštitúcií právneho štátu (prokuratúra, súdnictvo, parlament) do programu vlády a ich následné pretavenie do reálnych zmien legislatívy. V rámci projektu budeme sledovať legislatívne aktivity vlády a aktívne sa zapájať do ich pripomienkovania a monitorovať výber nového generálneho prokurátora.

Chcemvedieť.sk: Digitálna transparencia a informačná sloboda (12 400 €)

Cez portál Chcemvediet.sk uľahčujeme občanom, novinárom a neziskovým organizáciám žiadať informácie od verejných inštitúcii. Chceme zlepšiť viacero funkcionalít, radi by sme tiež do tímu pribrali administrátora, ktorý by poskytoval žiadateľom pravidelnú podporu pri riešení infožiadostí, dnes nepravidelnú a závislú od voľného času dobrovoľníkov. Chceme naprogramovať napojenie verejne.digital na aktualizované zdroje verejných dát. Taktiež by sme chceli zapojiť širšiu verejnosť do analýz formou hackathonu. Pre programátorov na ňom bude “ihrisko” s predpripravenými kódmi na analýzu grafov prepojení. Pre novinárov zas tipy a triky, ako hľadať informácie, ale i prípadová štúdia.

Nadácia Zastavme korupciu: Zindex.sk: Prvé hodnotenie nákupov miest a žúp v polčase volebného obdobia (18 400€)

Po úspešnom premiérovom hodnotení verejných obstarávaní slovenských ministerstiev, štátnych úradov a firiem metodikou Zindex, sa v roku 2020 pozrieme na to, ako nakupujú mestá a župy. V súčte možno pôjde o menšiu sumu nákupov, no ide o väčšie počty a často mimo verejný dohľad médií či mimovládnych organizácií. Pôjde o prvú systematickú analýzu nákupov samospráv na Slovensku a o prvé vysvedčenie pre starostov/starostky, primátorov/ky a županov/ky v polčase ich vládnutia. Okrem samotného výpočtu Zindexu budeme analyzovať nákupy štátu a samospráv, poukazovať na dobré a zlé postupy a presadzovať v novom parlamente systémové zmeny v oblasti verejného obstarávania.

Inštitút strategických politík n.o.: Infosecurity.sk (15 400 €)

Verejný diskurz a politické kampane sa do veľkej miery presunuli do netransparentného kyberpriestoru a na sociálne siete. Dezinformátori, politici a extrémisti sa pred zákonom či verejným tlakom skrývajú za rúšku virtuálnej anonymity tak, ako by si to v reálnom svete nikdy dovoliť nemohli. Svojou činnosťou erodujú piliere liberálnej demokracie, šíria nenávisť a rozdeľujú spoločnosť. Projekt Infosecurity.sk vznikol ako odpoveď na novú situáciu v rýchlo sa meniacom informačnom prostredí. Ide o analytickú, watchdogovú a edukačnú platformu, ktorá digitálnou investigatívou odkrýva anonymných aktérov v kyberpriestore a publikačnou činnosťou zrozumiteľne a efektívne verejnosti komunikuje kľúčové témy.

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO): Otvorene o doprave – veľké projekty pod drobnohľadom (16 400€)

Projekt posilňuje transparentnosť a dohliada na využívanie zdrojov vo veľkom rezorte dopravy. Odkrýva kontrast medzi plánmi veľkorysých stavieb a biednym stavom väčšiny ciest a železníc, ktoré sa ani neopravujú. Vytvára tlak na obmedzenie plytvania a hľadanie efektívnejších riešení. V roku 2020 sa zameria najmä na 1) otváranie ďalších dôležitých dát, 2) monitoring veľkých projektov a tendrov, 3) aktívne pôsobenie v pracovných skupinách MDV, 4) vzdelávanie lídrov (novinárov, politikov, štátnych úradníkov) cez workshopy a pracovné stretnutia i verejnosti cez blogy, rozhovory a komentáre pre médiá. Prispeje k širšiemu vnímaniu a presadzovaniu udržateľných riešení s vyššou hodnotou za peniaze.

Podporujeme etiku a transparentnosť

Poslaním Fondu pre transparentné Slovensko je rozvoj etického správania a transparentnosti na Slovensku. Tieto organizácie a iniciatívy sú dôležitou súčasťou posilňovania demokracie, zvyšovania vymožiteľnosti práva a zlepšovania podnikateľského prostredia, ktoré je nevyhnutné pre ekonomický rozvoj krajiny.

Ďakujeme členským firmám za dlhodobé partnerstvo. Naďalej vás budeme informovať o výsledkoch podporených organizácii.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram